Fraziniai veiksmažodžiai: 1-25

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
lėkti
Jau vėlu, man laikas lėkti.
начать обучение
to be off
It's late, it's time for me to be off.
sumušti
Chuliganai sumušė mažą berniuką.
начать обучение
to beat up
That bullies beat up a little boy.
sumažinti
Mums reiktų sumažinti išlaidas maistui.
начать обучение
to cut down
We should cut down the expenses on food.
užpūsti
Užpūsk žvakutes ant torto!
начать обучение
to blow out
Blow out the candles on the cake!
sprogti
Gaisras susprogdino automobilį.
начать обучение
to blow up
The fire blew up the car.
sugesti
Begrįžtant iš kelionės sugedo automobilis.
начать обучение
to break down
The car broke down on the way back from our journey.
išsiskirti
Po dviejų metų draugystės mano sesuo išsiskyrė su savo vaikinu.
начать обучение
to break up with
My sister broke up with her boyfriend after two years.
minėti
Ne itin gera idėja minėti tą išdaviką.
начать обучение
to bring up
It's not a good idea to bring up that traitor.
pasivyti
Šachmatų žaidime niekas negali jo pasivyti.
начать обучение
to catch up
Nobody can catch him up at chess.
nurimti
Nurimk, nieko neįvyko!
начать обучение
to calm down
Nothing happened, calm down!
perskambinti
Perskambinsiu tau kai tik grįšiu namo.
начать обучение
to call back
I will call you back as soon as I am home.
iškviesti
Iškviesk policiją!
начать обучение
to call in
Call in the police!
atšaukti
Dėl sniego rungtynės buvo atšauktos.
начать обучение
to call off
The match has been called off due to the snow.
vykdyti
Jie atleido jį, nes jis nevykdė nurodymų.
начать обучение
to carry out
They fired him because he didn't carry out the orders.
registruoti
Jie laukia mūsų administracijoje, kad užsiregistruotume.
начать обучение
to check in
They are waiting for us at the reception to check in.
patikrinti
Patikrink mano darbą ir pasakyk, ką galvoji.
начать обучение
to check out
Check out my work and tell me what you think about it.
pralinksminti
Mama visada stengiasi mane pralinksminti.
начать обучение
to cheer up
My mother always tries to cheer me up.
sutvarkyti
Laukiu, kol sutvarkysi.
начать обучение
to clean up
I'm waiting for you to clean up.
išsiaiškinti
Man reikia knygos, kad išsiaiškinčiau kai kurias temas.
начать обучение
to clear up
I need the book to clear up some topics.
išsiropšti
Vagis išsiropštė per balkoną.
начать обучение
to climb out
The thief climbed out from the balcony.
užsidaryti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie veiklos sustabdymą.
Dėl mokesčių naštos jiems teko užsidaryti.
начать обучение
to close down
Due to the tax burden, they had to close down.
grįžti
Grįžau namo anksčiau už tave.
начать обучение
to come back
I came back home before you.
būti paminėtam
Žinau, kad tema bus paminėta.
начать обучение
to come up
I know that the topic will come up.
išbraukti
Išbraukite neteisingą atsakymą.
начать обучение
to cross out
Cross out the wrong answer.
iškirpti
Po to, kai sulaukė kritikos, režisierius iškirpo paskutinę sceną.
начать обучение
to cut out
The director cut out the last scene after the criticism.

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Fraziniai veiksmažodžiai: 26-50Fraziniai veiksmažodžiai: 51-75Fraziniai veiksmažodžiai: 76-100

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.