Engineering Unit 2

 0    15 карточки    macieknowicki86
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
geometryczny
Orientalny dywan z motywami geometrycznymi
начать обучение
geometric
An oriental rug with geometric designs
architekt, architektka
Dlaczego kształty są ważne dla architektów
начать обучение
architect
Why shapes are important to architects
prostokąt
prosytokąt kształt z czterema bokami i czterema kątami 90 stopni
начать обучение
rectangle
rectangle - a shape with four sides and four angles of 90 degree
elipsa
elipsa - zamknięty łuk, który przypomina płaski okrąg
начать обучение
ellipse
ellipse - a closed arc that resembles a flat circle
kształt
Większość budynków ma kształt kwadratu lub prostokąta
начать обучение
shape
Most buildings have a rectangle or square shape
owal
okrągły kształt, który jest dłuższy niż szerszy
начать обучение
oval
oval - a round shape that is longer than it is wide
łuk
łuk powyżej dżwi frontowych
начать обучение
arch
the arch above the front door
wspierać
Kolocesum jest wspierane na kolumnach, które są cylindryczne
начать обучение
supported
The Coliseum is an supported by columns, which are cylinders
walec
Kolocesum jest wspierane na kolumnach, które są cylindryczne
начать обучение
cylinders
The Coliseum is an supported by columns, which are cylinders
rozszerzony, powiększony
przedłużona gwarancja
начать обучение
extended
an extended warranty
sklepienie
sklepienie sufitu oszczędza enegie
начать обучение
vault
A vaulted ceiling saves energy
graniastosłup
начать обучение
prisms
korytarz, sień, przedpokój
Te korytarze mają wysokie sufity w kształcie półokręgu.
начать обучение
hallways
These hallways have high ceilings in the shape of a semi-circle.
półkole, półokrąg
начать обучение
semi-circle
głównie
O czym ten blog jest właściwie
начать обучение
mainly
What is the blog mainly about?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.