словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

joint на вьетнамском языке:

1. chung chung


Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng.
Tom và tôi không có gì chung cả.
Thằng giết người bị xử tù chung thân.
Chúng ta phải học chung sống với nhu như anh em hoặc chúng ta sẽ cùng chết như những kẻ ngu.
Đừng tủi thân. Chúng ta cùng chung cảnh ngộ mà.
Màu tím là mốt thời trang được ưu chuộng trong năm nay.
Một vài con gà mái không ở trong chuồng nhưng lại đậu trên cây.
Mối quan hệ giữa thế giới Hồi giáo và phương Tây bao gồm nhiều thế kỷ chung sống và hợp tác, nhưng cũng có cả xung đột và chiến tranh tôn giáo.
Chúng ta không sinh ra với khả năng thực hành chung sống trong hạnh phúc.