словарь английский - польский

English - język polski

raw на польском языке:

1. surowy surowy


Mój nauczyciel angielskiego jest surowy.
ten nauczyciel jest surowy
Jednak, jest on bardzo surowy w stosunku to tych uczni, którzy nie chcą się uczyć i nie lubi tych, którzy są aroganccy i zarozumiali.
Bywa surowy, ale bywa i łagodny.
Ten plan jest jeszcze surowy.
Ojciec jest dla mnie bardzo surowy.
Nie bądź tak surowy dla dzieci.
on jest surowym nauczycielem
tata jest surowy
surowy olej musi być destylowany i filtrowany
surowy owoc
Może jest surowy, ale próbuje ci pomóc.
Nienawidzę surowych nauczycieli.
surowy wyrok
Generalnie klimat w tym kraju jest surowy.

Польский слово "raw«(surowy) встречается в наборах:

the science of taste- kqed quest (20.11.19)
Vocabulary bank: Food and restaurants
15.04 Kieran Prior: Goldman Sach's whizz-kid wheel...
Unit 4 - Additional vocabs / phrases
posiłki i ich rzygotowanie, przedrostki

2. nieprzetworzony nieprzetworzonyПольский слово "raw«(nieprzetworzony) встречается в наборах:

Angielski zawodowy 2, 1-3
Idioms with colors
slowka 5 (3)
Dział 5 CZ.2
Unit 6 Class 1

3. surowe mięso surowe mięso


Są pewni ludzie którzy lubią jeść surowe mięso.

Польский слово "raw«(surowe mięso) встречается в наборах:

Żywienie. Zakupy i usługi.

4. surowe jedzenie surowe jedzenieПольский слово "raw«(surowe jedzenie) встречается в наборах:

słówka od sierpnia

5. surowy nieprzerobiony nieprzetworzony surowy nieprzerobiony nieprzetworzony6. surowy o jedzeniuПольский слово "raw«(surowy o jedzeniu) встречается в наборах:

adjsctives to describe food
very first lesson Ania Sal.

7. kłótnia


W tej rodzinie jest ciągle kłótnia.
Wybuchła kłótnia w temacie edukacji.
Kłótnia niczego nie rozwiąże.

8. rząd


Reformy rządu są zbyt szybkie.
Wreszcie rząd słucha ludzi.
Pierwszy rząd na górze w autobusie jest bardzo lubiany.
Nowy rząd obiecał wykorzenić w kraju korupcję.
Podatnicy są wściekli na marnotrawstwo w wydawaniu pieniędzy przez rząd.
Rząd złagodził podatki.
Jaki rząd jest najlepszy? Ten, który uczy nas rządzić samym sobą.
Kraj wybrał nowy rząd.
rząd piąty
tworzyć rząd
To jest priorytet dla naszego rządu.
Nowy rząd głosował za równością rasowym.
Każdy polityk chce być w rządzie.
Rząd rozważa zmianę stanowiska w kwestii eksportu broni.
Rząd tego kraju gnębi własnych obywateli.

Польский слово "raw«(rząd) встречается в наборах:

6c unit 4 part 3
wielka grama Edgar