словарь английский - норвежский

English - Norsk

raw на норвежском языке:

1. rå


Har du noensinne spist rått kjøtt?
en rå stek / han er rå i fotball

Норвежский слово "raw«(rå) встречается в наборах:

300 viktigste adjektiver på engelsk 201 - 225
Norsk vocabulary 11