словарь английский - польский

English - język polski

fourteen на польском языке:

1. czternaście


czternaście pomidorów
Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała czternaście lat.
czternaście alfabetem Morse'a
Siedem + siedem = czternaście
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Mój brat Jacques ma czternaście lat.

Польский слово "fourteen«(czternaście) встречается в наборах:

Liczby i Liczebniki - Numbers and Numerals
Incredible English klasa 2 lekcja 1
Dominik Super Sparks 3 Unit 0 part 1
unit 0 colours and numbers
Zestaw - 1 dni oraz numery