словарь английский - польский

English - język polski

eighteen на польском языке:

1. osiemnaście


W domu jest osiemnaście okien.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.

Польский слово "eighteen«(osiemnaście) встречается в наборах:

Liczby i Liczebniki - Numbers and Numerals
Lekcja 3 (postacie, liczebniki, kształty)
Incredible English klasa 2 lekcja 1
Dominik Super Sparks 3 Unit 0 part 1
unit 0 colours and numbers