словарь английский - польский

English - język polski

thirteen на польском языке:

1. trzynaście


trzynaście autobusów
Wielu ludzi uważa, że trzynaście/trzynastka jest pechową liczbą.
Mam trzynaście ciotek.
Spotkałam go, kiedy miałam trzynaście lat
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Magdalena i Lech mają po trzynaście lat.

Польский слово "thirteen«(trzynaście) встречается в наборах:

Lekcja 3 (postacie, liczebniki, kształty)
Incredible English klasa 2 lekcja 1
Unit 1 My favourite things English Adventure 2
Dominik Super Sparks 3 Unit 0 part 1
Unit 1 new sparks plus 3