словарь английский - польский

English - język polski

seventeen на польском языке:

1. siedemnaście


Czternaście + trzy = siedemnaście
Jutro skończę siedemnaście lat.
Mam siedemnaście lat.
Mam siedemnaście lat i w poniedziałek zaczynam swoją pierwszą pracę.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Mój przyjaciel ma siedemnaście lat.
Ona ukończy siedemnaście lat w lutym.

Польский слово "seventeen«(siedemnaście) встречается в наборах:

Lekcja 3 (postacie, liczebniki, kształty)
Incredible English klasa 2 lekcja 1
unit 0 colours and numbers
Maks - Klasa 2 - 01
kl 2 - liczby 1 do 20