Đại sứ quán - Embassy

 0    18 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
dịch vụ lãnh sự
Chúng ta cần dịch vụ lãnh sự.
начать обучение
consular services
We need consular services.
Tôi đã làm mất hộ chiếu của mình rồi.
начать обучение
I have lost my passport.
đơn xin thị thực
Bạn cần mang theo đơn xin thị thực đầy đủ.
начать обучение
visa application
You need to bring a filled visa application.
thị thực quá cảnh
Khi nào thì một thị thực quá cảnh mới cần thiết?
начать обучение
transit visa
When is a transit visa needed?
Tôi đã bị cướp.
начать обучение
I've been robbed.
hộ chiếu
Hộ chiếu ở quốc gia nào mạnh nhất thế giới?
начать обучение
passport
Which country has the world's strongest passport?
đại sứ
Anh ấy có một cuộc hội họp với đại sứ Ba Lan.
начать обучение
ambassador
He has a meeting with the Polish ambassador.
+11 карточки
Урок является частью курса
"Tiếng Anh cho du lịch"
(всего 477 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.