Canada - những địa điểm đáng tham quan - Canada - places worth visiting

 0    7 карточки    VocApp
 
Вопрос Tiếng Việt Ответ Tiếng Việt
Tỉnh bang Quebec
начать обучение
Tỉnh bang của Canada lớn nhất về về diện tích. Tỉnh nói tiếng Pháp, sử dụng tiếng Pháp Canada.
Tỉnh Ontario
начать обучение
Tỉnh lớn thứ hai ở Canada. Nhờ sự tồn tại của 250.000 hồ, nó sở hữu một phần năm nước ngọt của thế giới. Tỉnh nói tiếng Anh, nhưng sử dụng tiếng Pháp.
Ottawa
начать обучение
Là thành phố thủ đô của Canada. Đáng chú ý hơn về khí hậu, nó là thủ đô lạnh thứ bảy trên thế giới. Một trong những thành phố trẻ nhất, vì độ tuổi trung bình của dân số là dưới 35 tuổi. Ottawa tổ chức lễ hội hoa tulip Canada hàng năm.
+4 карточки
Урок является частью курса
"Tiếng Anh cho du lịch"
(всего 477 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.