Đại lý du lịch - Travel agency

 0    36 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
thị thực (visa)
Tôi có cần một thẻ visa để đến Canada không?
начать обучение
visa
Do I need a visa to go to Canada?
Khi nào bạn quay lại?
начать обучение
When do you want to return?
phút chót
Những đề xuất phút chót sẽ rẻ hơn?
начать обучение
last minute
Are the last minute offers much cheaper?
(hòn) đảo
Chúng ta nên ghé thăm đảo nào của Croatian?
начать обучение
island
Which Croatian island should we visit?
tour không trọn gói
Chi phí bao gồm tour không trọn gói với chi phí chỗ ở khách sạn.
начать обучение
half-board
The price includes half-board hotel accommodation.
chuyến bay
Chuyến bay từ Warsaw đến Toronto giá bao nhiêu?
начать обучение
flight
How much is the flight from Warsaw to Toronto?
những chỗ cuối cùng
Những chỗ cuối còn lại.
начать обучение
last available places
Last available places are left.
+29 карточки
Урок является частью курса
"Tiếng Anh cho du lịch"
(всего 477 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.