Business Italian - IT
Englishitaliano
€19.99
За год

Business Italian - IT
Learn Italian business words and phrases, that will prove very handy to know!

IT is a powerful force in the business world and affects all our lives: we are, after all, living in the information age!
In this course you will find all of the Italian vocabulary needed by an IT specialist!
Improve your Italian by learning words related to programming, hardware, softwares and so much more!
This specialized field has a language of its own: master it today with VocApp’s help!
попробуйте бесплатно (20 карточки) или Получить полный доступ
Hardware - HardwareHardware - Hardware  
41 карточка
User interface - Interfaccia utenteUser interface - Interfaccia utente  
70 карточки
Programming - ProgrammatoreProgramming - Programmatore  
43 карточки
Internet - InternetInternet - Internet  
15 карточки
IT services - Servizi informaticiIT services - Servizi informatici  
15 карточки
IT security - Sicurezza informaticaIT security - Sicurezza informatica  
25 карточки
IT jobs - Lavori informaticiIT jobs - Lavori informatici  
11 карточки
Computer networks - Reti informaticheComputer networks - Reti informatiche  
10 карточки
Показать все уроки (9)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Адрес

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


карточки