Adjectives and adverbs 50 - 100 - Adjektiven an Adverben 50 - 100

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
complete
I bought the complete works of William Shakespeare at a flea market.
начать обучение
komplett
Ech hunn déi komplett Wierker vum William Shakespeare op engem Floumaart kaf.
proud
I'm proud of my son.
начать обучение
stolz
Ech si stolz op mäi Jong.
clean
Her room is always very clean.
начать обучение
propper
Säin Zëmmer ass ëmmer ganz propper.
useful
Your advice was really useful, thank you!
начать обучение
nëtzlech
Äre Rotschlo war wierklech nëtzlech, merci!
various
There are various types of chocolate here. Which one do you want?
начать обучение
verschidden
Et gi verschidden Aarten vu Schockela hei. Wéi ee wëllt Dir?
warm
Bring a warm jacket with you.
начать обучение
waarm
Bréng eng waarm Jackett mat.
light
not heavy
My dog likes to sleep on my lap - but she's not as light as she used to be!
начать обучение
liicht
net schwéier
Mäin Hond schléift gär op mengem Schouss, mee hatt ass net méi esou liicht ewéi et fréier war!
+43 карточки
Урок является частью курса
"Luxembourgish Words: Top 300 adjectives and adverbs"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.