Adjectives and adverbs 250 - 300 - Adjektiven an Adverben 250 - 300

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
independent
that doesn't need help
Even as a child she was pretty independent.
начать обучение
eegestänneg
keng Hëllef brauchen
Och schonn als Kand war hatt eegestänneg.
creative
She's such a creative child, just look at her drawings.
начать обучение
kreativ
Hatt ass esou e kreativt Kand, kuckt der seng Zeechnungen un.
overall
Even though we struggled a bit, the overall situation is good now.
начать обучение
gesamt
Och wa mir e bësse gestruewelt hunn, ass d'Gesamtsituatioun elo gutt.
clinical
They are doing clinical tests to make sure the new medicine is safe.
начать обучение
klinesch
Se maache klinesch Tester fir sécher ze sinn, datt déi nei Medezin ongeféierlech ass.
religious
My grandmother is deeply religious, she prays every day.
начать обучение
reliéis
Meng Groussmamm ass extreem reliéis, si biet all Dag.
immediately
How many times should I repeat myself? Come here immediately!
начать обучение
direkt
Wéi oft muss ech mech widderhuelen? Komm direkt heihin!
live
There are almost no live organisms in the Dead Sea.
начать обучение
lieweg
Et gi bal keng lieweg Organismen am Doudegt Mier.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Luxembourgish Words: Top 300 adjectives and adverbs"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.