Adjectives and adverbs 1 - 50 - Adjektiven an Adverben 1 - 50

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
right
correct
You have to choose the right answer.
начать обучение
richteg
korrekt
Du muss déi richteg Äntwert wielen.
low
The prices of apartments were much lower last year.
начать обучение
niddereg
D'Präiser fir Appartementer ware lescht Joer vill méi niddereg.
bright
He's such a bright child!
начать обучение
houfereg
Hien ass esou en houferegt Kand!
red
Do you prefer red wine or white wine?
начать обучение
rout
Hues du léiwer rouden oder wäisse Wäin?
cold
I like taking a cold shower before going to work.
начать обучение
kal
Ech huele gär eng kal Dusch éier ech schaffe ginn.
full
Is the glass half empty or half full?
начать обучение
voll
Ass d'Glas hallef eidel oder hallef voll?
simple
This is a simple way to practice the pronunciation.
начать обучение
einfach
Dëst ass eng einfach Manéier fir d'Aussprooch ze üben.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Luxembourgish Words: Top 300 adjectives and adverbs"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.