401 - 450

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Ried
Et war eng immens laang Ried.
начать обучение
speech
It was a very long speech.
Äerdbier
Däerf ech e puer Äerdbiere schmaachen, éier ech der kafen?
начать обучение
strawberry
Can I try some strawberries before buying them?
Zougrëff
Ech brauch Zougrëff op dëse Fichier.
начать обучение
access
I have to get access to this file.
Camp
D'Scoute sinn am Ausland op engem Camp.
начать обучение
camp
The scouts are abroad at a camp.
Geescht
Ech schwieren ech hunn e Geescht gesinn!
начать обучение
ghost
I swear I've seen a ghost!
Client
De Bäcker begréisst seng Clienten ëmmer héiflech.
начать обучение
customer
och: client (vun engem Affekot)
The baker always welcomes his customers politely.
Wand
De Wand ass immens staark haut.
начать обучение
wind
The wind is blowing so hard today.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.