151 - 200

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Stär
Ech kucke mir gär d'Stären un.
начать обучение
star
I like watching stars.
Produit
Dëse Produit ass am Moment net disponibel.
начать обучение
product
This product is not available for now.
Bréif
Ech hunn him e Bréif geschriwwen.
начать обучение
letter
I wrote him a letter.
Geleeënheet
Ech hat haut nach keng Geleeënheet, fir an de Supermarché ze goen.
начать обучение
opportunity
I didn't have the opportunity today to go to the supermarket.
Fënster
D'Fënster ass futti, fléck et.
начать обучение
window
The window is damaged, fix it.
Strooss
Ech wëll net duerch dës däischter Strooss trëppelen.
начать обучение
street
I don't want to walk this dark street.
Industrie
Wat ass d'Haaptindustrie an dengem Land?
начать обучение
industry
What's the main industry in your country?
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.