201 - 250

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Feier
Dëse Material ass resistent géint Feier.
начать обучение
fire
This material is resistant to fire.
Sécherheet
Seng Aarbecht ass et d'Sécherheet vun den Employéen ze garantéieren.
начать обучение
safety
och: confidence
His job is to ensure the employees' safety.
Reesbüro
Ee Reesbüro huet mir eng Remise gemaach.
начать обучение
agency
A travel agency offered me a discount.
Säit
Ech hunn déi lescht Säit vum Buch gelies, an ech wees nach ëmmer net ween de Mäerder ass!
начать обучение
page
I read the last page of the book and I still don't know who the killer is!
Geräisch
Ech hunn e koppege Geräisch héieren, also sinn ech an d'Zëmmer eragaangen.
начать обучение
sound
och: noise
I heard a weird sound so I entered the room.
Wirtschaft
An Europa huet Däitschland déi stäerkst Wirtschaft.
начать обучение
economy
Europe's biggest economy is Germany.
Tissu
Aus wéi engem Tissu ass däi Rack gemaach?
начать обучение
fabric
What kind of fabric is your dress made of?
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.