300 najważniejszych określeń po włosku 275 - 300

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zdradliwy
Myślimy, że to podchwytliwe pytanie.
начать обучение
trabocchetto
Pensiamo che questa sia una domanda trabocchetto.
nieokrzesany
również: surowy, niedopracowany
Nie lubię twojego chłopaka. Jest niegrzeczny i nieokrzesany.
начать обучение
rozzo
Non mi piace il tuo ragazzo. È maleducato e rozzo.
nieposłuszny
Moje dzieci są bardzo nieposłuszne.
начать обучение
disubbidiente
I miei figli sono molto disubbidienti.
szorstki
Ta powierzchnia jest bardzo szorstka.
начать обучение
ruvido
Questa superficie è molto ruvida.
przyciemniony
Światło w jego pokoju było przyciemnione i dlatego nie mógł znaleźć kluczy.
начать обучение
fioco
La luce nella sua stanza era fioca e per questo non riusciva a trovare le chiavi.
twardy, nieustępliwy
Jest bardzo wytrwały i precyzyjny.
начать обучение
tenace
Lui è molto tenace e preciso.
stromy
To wzgórze jest strome.
начать обучение
ripido
Questa collina è ripida.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 najważniejszych określeń po włosku"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.