300 najważniejszych określeń po włosku 25 - 50

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
oczywisty, jasny
To oczywiste, że on kocha Julię.
начать обучение
ovvio
È ovvio che lui vuole bene a Julia.
szczęśliwy
Mam nadzieję, że będziesz bardzo szczęśliwa.
начать обучение
felice
Spero che sarai molto felice.
młody
Jesteś jeszcze bardzo młoda.
начать обучение
giovane
Sei ancora molto giovane.
głupi
Lucia jest zbyt głupia, by zrozumieć to, co powiedziałaś.
начать обучение
stupido
anche: sciocco
Lucia è troppo stupida per capire quello che hai detto.
dziwny
Jej zachowanie wydaje mi się bardzo dziwne.
начать обучение
strano
Il suo comportamento mi sembra molto strano.
niebezpieczny
Nie zapominajcie, że chodzi o wyjątkowo niebezpieczną sytuację.
начать обучение
pericoloso
Non dimenticate che si tratta di una situazione particolarmente pericolosa.
zabawny
Film był naprawdę zabawny.
начать обучение
divertente
Il film era davvero divertente.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 najważniejszych określeń po włosku"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.