300 najważniejszych określeń po włosku 100 - 125

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
zdolny
Mój kuzyn był bardzo zdolnym uczniem.
начать обучение
capace
Mio cugino era uno studente molto capace.
brudny
Dlaczego twoje spodnie są tak brudne?
начать обучение
sporco
Perché i tuoi pantaloni sono così sporchi?
niski
Lucia jest bardzo niska.
начать обучение
basso
Lucia è molto bassa.
ciepły
również: gorący
Rok 2015 był jednym z najcieplejszych w historii.
начать обучение
caldo
Il 2015 è stato uno degli anni più caldi della storia.
świeży
również: chłodny
Powietrze jest tu naprawdę świeże.
начать обучение
fresco
L'aria è veramente fresca qui.
praktyczny
Eleonora to bardzo praktyczna kobieta.
начать обучение
pratico
Eleonora è una donna molto pratica.
imponujący
Wasze wyniki są naprawdę imponujące. Gratulacje!
начать обучение
impressionante
I vostri risultati sono davvero impressionanti. Complimenti!
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 najważniejszych określeń po włosku"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.