300 najważniejszych określeń po włosku 250 - 275

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
techniczny, fachowy
Jeśli chcesz pracować zagranicą, musisz nauczyć się także słownictwa fachowego.
начать обучение
tecnico
Se vuoi lavorare all'estero, devi imparare anche i termini tecnici.
płaski
Niektórzy wierzą, że Ziemia jest płaska.
начать обучение
piatto
Alcune persone credono che la Terra sia piatta.
płytki, powierzchowny
Angela jest płytką osobą, którą interesuje jedynie własny wygląd.
начать обучение
superficiale
Angela è una persona superficiale che si preoccupa solo del suo aspetto fisico.
śmiały, zuchwały
Nie zawsze warto być zuchwałym.
начать обучение
audace
Non sempre è bene essere audaci.
bezinteresowny
Jestem pewna, że twój bezinteresowny gest zostanie doceniony.
начать обучение
altruistico
Sono certa che il tuo gesto altruistico sarà apprezzato.
krótki, zwięzły
Waszym zadaniem jest napisanie krótkiego, komicznego opowiadania.
начать обучение
breve
anche: conciso
Il vostro compito è quello di scrivere un breve racconto comico.
dowcipny
Andrea jest inteligentny i dowcipny.
начать обучение
spiritoso
Andrea è intelligente e spiritoso.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 najważniejszych określeń po włosku"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.