zaliczenie 4 rok

 0    24 карточки    agaa1988
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
1) Myślenie systemowe polityków
начать обучение
• Polityk dostrzega szerszy zakres uwarunkowań, które doprowadziły do określonych zdarzeń. • Umie wyciągnąć wnioski zarówno na poziomie ogólnym, jak I szczegółowym. • Potrafi wyjść poza własny punkt widzenia.
Metafora robaka ryby
начать обучение
Możesz lubić ciasto ale ryba łapie na robaki. Musisz uwzględnić nie swoje upodobania, ale preferencje zbiorowości.
3) dlaczego kobiety nie są tak często w polityce jak mężczyźni
начать обучение
ze względu na czynniki podaży: zasoby (niedostatek w wykształceniu, mniejsze doświadczenie), socjalizacje (kobiety są uczone ról nierywalizacyjnych) i uwarunkowania sytuacyjne(czy mają dzieci, ile w jakim wieku, czy ma kto się nimi zaopiekować). Oraz czynniki popytu: np.: uprzedzenia do kobiet kandydatek
4) Rodzaje krytyki Ze punktu widzenia: Obiektu krytyki
начать обучение
k. meritum, k. podmiotu
Rodzaje krytyki Ze punktu widzenia: Intencji nastawienia do podmiotu krytykowanego
начать обучение
K. neutralna k. życzliwa k. złośliwa
Rodzaje krytyki Ze punktu widzenia: Konkluzji i skutku
начать обучение
k. pomocna k. destrukcyjna
Rodzaje krytyki Ze punktu widzenia: Obiektywizmu i rzetelności
начать обучение
k. ważna i rzetelna k. tendencyjna
Rodzaje krytyki z punktu widzenia: Zasłużenia na krytykę
начать обучение
k. sprawiedliwa k. niesprawiedliwa
5) Kto pierwszy powiedział o fabrykowaniu wizerunku
начать обучение
Bruice Newman
6) Wizerunek publiczny w prawie polskim
начать обучение
a. Zachowania prywatne w przestrzeni publicznej nie zmieniają ich charakteru i pozostają chronione prawnie b. Zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku nie wymagają: Os. Publiczne, wizerunek wykonany podczas wykonywania funkcji... Osoby stanowiące jedynie jakiś szczegół jakiejś całości takiej jak krajobraz, impreza publiczna
7) Image – wizerunek polityka wg Falkowskiego i Calwina
начать обучение
oznacza tworzone w określonym celu (np. wyborczym) szczególnego rodzaju wyobrażenie, które poprzez wywoływanie skojarzeń przydaje obiektowi dodatkowych wartości (np. społeczno-psychologicznych, etycznych czy osobowościowych) i w ten sposób przyczynia się do jego emocjonalnego odbioru
8) Definicja dyskredytacji
начать обучение
To krytyka, której intencją i zadaniem jest zakwestionowanie wiarygodności, prawowitości i reprezentatywności oponenta. Opiera się nie na sporze o słuszność aksjologiczną czy prawdę, lecz na negatywnym wizerunku oponenta.
9) Jak można zostać celebry tą
начать обучение
Status przynależenia Status uzyskany Zjawisko przypisane Celetoid
10) Kto powiedział, że celebryci są znani z tego, że są znani”
начать обучение
Boorstin
11) Proces aktora – gwiazdy filmowej
начать обучение
Branża dała znać opinii publicznej, że w fimie się gra. Przekonano producentów i opinię, że aktorzy są rozpoznawalni. Nastąpiło nadawania aktorom osobowości.
12) Feminizm gabinetowy
начать обучение
W okresach wyborczych kobiety nie prowadzą kampanii nastawionej na hasła feministyczne, ponieważ mogły by wyeliminować wyborców o przeciwnych poglądach.
13) Prowokacja a swoiste sytuacje
начать обучение
Nieprzewidziany i niekontrolowany efekt przypadkowych zdarzeń przyrodniczych lub społecznych Nieplanowany i niekontrolowany przez nikogo efekt pewnych stanów rzeczy i relacji społecznych Niezamierzony i niekontrolowany efekt pewnych właściwości człowieka Efekt zachowań wyrachowanych Nieumyślne spowodowanie pewnych zjawisk
14) Motywy które kierują działaniami polityków
начать обучение
Motyw afiliacji Motyw osiągnięć Motyw władzy
15) 6 cech wizerunku wg Kunczika
начать обучение
Syntetyczny, uproszczony, dwuznaczny, jaskrawy, żywy, konkretny, wiarygodny, pasywny
16) Pozycjonowanie-
начать обучение
Znajdowanie w umyśle wyborcy wyraźnego i pożądanego miejsca względem innych kandydatów.
17) Cechy mające zasadnicze znaczenie dla wizerunku przywódcy
начать обучение
Kompetencje, zdolność wzbudzania sympatii, moralność, siła, umiejętność onieśmielania
18) Wizerunek wg Giereło:
начать обучение
stworzony w ściśle określonym celu, obraz skierowany i odbierany przez opinię publiczną. Celem zasadniczym tworzenia wizerunku organizacji jest wywołanie określonych skojarzeń – odwoływanie się do emocji odbiorcow produktu
19) Wizerunek – mechanizmy które mają wpływ.
начать обучение
Efekt pierwszeństwa podtrzymywany przez efekt uporczywości. Zarówno jak nieformalne reguły umysłowe, czyli heurystyki dostępności, zakotwiczenia i reprezentatywności.
20) Mechanizmy Bergla:
начать обучение
Centralny – uproszczenie przez typologizacje, Uogólnienie jednostkowego doświadczenia Przerysowanie Negatywne lub Pozytywne wartościowanie

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.