Zaburzenia afektywne

 0    39 карточки    svenska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych nawracających
начать обучение
co najmniej 2 epizody trwające nie krócej niż 2 tygodnie, między nawrotami powrót do pełnego zdrowia
anhedonia
начать обучение
utrata zdolności do czerpania przyjemności i zadowolenia z życia
dystymia
начать обучение
przewlekle obniżony nastrój, przez miesiące/lata dominuje uczucie zmęczenia, przygnębienia, zniechęcenia, które utrzymują się na podobnym poziomie przez dużo czasu
na czym polega depresja poporodowa
начать обучение
spełnia kryteria wielkiej depresji, trwa minimum 2 tygodnie
kryteria diagnostyczne zaburzeń sfektywnych dwubiegunowych
начать обучение
nawracające (co najmniej 2) wyraźne zaburzenia nastroju i aktywności w postaci manii/hipomanii a nasrępnie depresji lub odwrotnie
kiedy rozpoznajemy dwubiegunowe zaburzenia afektywne z objawami psychotycznymi?
начать обучение
epizody maniakalne/hipomaniakalne oraz depresyjne + urojenia w manii i grzeszności i winy w depresji
cyklotymia
начать обучение
należy do grupy utrwalonych zaburzeń nastroju - utrzymujące się stale wahania nastroju w postaci licznych epizodów łagodnej depresji i stanów wzmożonego samopoczucia, porównywalne z hipomanią + zaniedbywanie obowiązków zawodowych/porywanie się na coś nieosiągalnego
katecholaminowy model zaburzeń afektywnych
начать обучение
w nim zakłada się, że niedobór przekaźników monoaminowych powoduje depresję, a nadmiar manię. BŁĘDNY
co wpływa na pojawienie się depresji wg Haug, ahrens?
начать обучение
brak równowagi między działaniem sprzężonych finkcjonalnie układów NA i 5-HT
2 wnioski dot. neurochemicznego podłoża zaburzeń afektywnych
начать обучение
1 nie stwierdzono ŻADNYCH ISTOTNYCH RÓŻNIC w zab. neuroprzekaźnictwa między osobami cierpiącymi na nawracające zaburzenia afektywne jedno i dwubiegunowe 2. zaburzenia neuroprzekaźnictwa nie występują u wszystkich chorych
2 hipotezy na temat mózgowych podstaw depresji i manii LeDoux
начать обучение
1. na pojawienie się symptomów depresji i manii wpływają zaburzenia systemu połąćzeń, tworzących szlaki noradrenergiczne: hipokamp->ciało migdałowate->podwzgórze->miejsce sinawe, regulujące bardziej złożone doświadczenia emocjonalne 2. niektóre postaci depresji są spowodowane obrażeniami lub udarem mózgu, zwłaszcza lewej części okolic czołowych, a także prawej tylnej okolicy płatów czołowych
z jakim mechanizmem hormonalnym łączy się depresja?
начать обучение
przewlekły wzrost poziomu ACTH i glukokortykoidów
jaka oś nie pracuje poprawnie w depresji?
начать обучение
podwzgórze-przysadka-nadnercza
zaburzenia zaliczane do psychoz - 3
начать обучение
schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, schizoafektywne oraz ostre uporczywe zaburzenia urojeniowe
3 typy zaburzeń psychicznych
начать обучение
psychozy, nerwice, zaburzenia osobowości
2 grupy zaburzeń psychicznych wg Kraepelina
начать обучение
choroba maniakalno-depresyjna, otępienie wczesne ~ schizofrenia
objawy schizofrenii
начать обучение
zaburzenia uwagi i rozumienia, halucynacje, spłycenie życia afektywnego, zaburzenia przebiegu myślenia
twórca pojęcia schizofrenia
начать обучение
Bleuler
podstawowe symptomy schizofrenii wg Bleulera (3)
начать обучение
zab. skojarzenia i afektywności, ambiwalencja, autyzm
kryteria diagnostyczne schizofrenii (4)
начать обучение
1. dezintegracja procesów i całej struktury psychicznej 2. zaburzenia myślenia i spostrzegania 3. zaburzenia uczuciowości (sztywność) 4. nieprzystosowanie w różnych sferach życia (wycofywanie się z kontaktów społecznych w wew. swiat dziwacznych idei, urojeń i halucynacji)
4 grupy symptomów składających się na obraz kliniczny schizofrenii
начать обучение
1. pozytywne (halucynacje i urojenia) 2. myślenia (upośledzenie procesu i tiku myślenia) 3. negatywne (defizyty zachowania, zblednięcie emocjonalne) 4. wspólne dla schizofrenii i innych zab. psychicznych (depresja, OCD)
symptomy pozytywne
начать обучение
halucynacje, urojenia
urojenia
начать обучение
fałszywe przkonania o rzeczywistości, nie podlegające zmianom mimo dowodów i argumentów
utrata celu
начать обучение
niezdolność do doprowadzenia wypowiedzi do końca
typ I schizofrenii a typ II
начать обучение
I- dominują przejawy pozytywne, II-dominują negatywne symptomy-spłycenie afektu, zaburzenia poznawcze, oznaki braku woli i zaburzenia ruchowe
kiedy rozpoznajemy schizofrenię paranoidalną?
начать обучение
gdy stwierdzamy wystąpienie urojeń, wyraźnych halucynacji słuchowych i zaburzeń spostrzegania
najczęstsze urojenia w schizofrenii paranoidalnej
начать обучение
prześladowcze, odnoszące, wielkościowe, zazdrości
jakie omamy oprócz głosów występują w schizofrenii paranoidalnej?
начать обучение
omamy bezsłowne - trzaski, szumy, śmiechy
charakterystyka schizofrenii hebeferycznej
начать обучение
zaburzenia afektu, napędu psychoruchowego i formalne zaburzenia myślenia, płytki nastrój, niedostosowany do sytuacji
urojenia i halucynacje w schizofrenii hebefrenicznej
начать обучение
zwiewne, mało usystematyzowane, koncentrują się na dziwnych i absurdalnych doznaniach cielesnych
schizofrenia katatoniczna
начать обучение
dominujące objawy z obszaru zaburzeń psychomotorycznych: negatywizm czynny, giętkość woskowa, stereotypie ruchowe
2 postaci schizofrenii katatonicznej
начать обучение
hiperkinetyczna: skrajne pobudzenie i podniecenie, hipokinetyczna: osłupienie, znieruchomienie
niegatywizm czynny w schizofrenii katatonicznej
начать обучение
nieumotywowany opór wobec wszystkich poleceń lub prób poruszenia
schizofrenia prosta
начать обучение
powolne wycofywanie się z kontaktów społecznych, rosnący brak zainteresowania rodziną, rozwój dziwacznych zachowań, zanik motywacji
schizofrenia rezydualna
начать обучение
gdy pojawia się przewlekły etap rozwoju zaburzeń schizofrenicznych-> wyraźny postęp choroby: nasilone objawy schizofreniczne: spowolnienie psychomotoryczne, ograniczenie aktywności, spłycenie afektu, bierność
kiedy mówimy o pełnej remisji schizofrenii?
начать обучение
gdy objawy ustępują pod wpływem leczenia
kiedy mówimy o przebiegu długoterminowym schizofrenii?
начать обучение
gdy uda się stłumić objawy pozytywne, a pozostają negatywne i mogą się pogłębiać lub pozostać na tym samym poziomie
4 fazy przebiegu schizofrenii
начать обучение
przedchorobowa, prodromalna (okres zwiastunów), ostra, remisja
objawy fazy prodromalnej (okresu zwiastunów)
начать обучение
lęki, obniżony nastrój, wycofanie społeczne, zaburzenia emocjonalne

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.