Veiksmažodžiai: 151 - 180

 0    30 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
uždėti
Kad nusiraminčiau, jis uždėjo ranką man ant peties.
начать обучение
placer
Il a placé sa main sur mon épaule pour me rassurer.
pavykti
Jam pavyko mane įtikinti.
начать обучение
réussir
Il a réussi à me convaincre.
atidėti
Apgailestauju, bet mums reikia atidėti savo susitikimą.
начать обучение
remettre
Nous devons remettre notre rendez-vous, je suis désolé.
ilgėtis
Pasiilgau tavęs.
начать обучение
manquer
Tu me manques.
turėti
Kad galėtum čia dirbti, turi turėti būtinas kompetencijas.
начать обучение
posséder
Pour pouvoir travailler ici, tu dois posséder les compétences requises.
lipti
Pasuk į dešinę, užlipk laiptais ir atidaryk pirmas duris.
начать обучение
monter
Tourne à droite, monte l'escalier et ouvre la première porte.
statyti
Tėtis ir senelis pastatė namą ant kalvos viršūnės.
начать обучение
élever
Mon père et mon grand-père ont élevé une maison en haut de la colline.
+23 карточки
Урок является частью курса
"1000 populiariausių prancūziškų terminų"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.