0 из людей это нравится. Поставь лайк!

weronikaweronia weronikaweronia

Я начал использовать VocApp 1750 дней назад. Я учусь с VocApp 514 дней, из которых систематически 47 дней. Я автор 395 уроков. Дата моего последнего входа - 2020-11-29 14:52:40.

Карточки созданные мной


Moja lekcja
Dane osobowe
Formy powitania i pożegnania
Rodzina
Zawody
Hobby
Przedmioty szkolne
Przybory szkolne
Inne rzeczowniki
Czynności wykonywane w szkole
wyrażanie opinii o przedmiotach szkolnych
Cechy charakteru, wygląd
Pory dnia
Czynności codzienne
Czas zegarowy
Formy grzecznosciowe
Kontynenty i Państwa
Nazwy budynków
Artykuły spożywcze
Warzywa i owoce
Napoje i potrawy
Inne wyrazenia
Okreslenie smaku
Potrawy regionalne
Wyrazenia
dyscypliny sportowe
uprawianie sportu
sprzęt sportowy
inne wyrażenia
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Miesiące i pory roku
Pogoda
Krajobraz
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Zwierzęta domowe
Ogród zoologiczny
Spedzanie wakacji
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Niemiecki 7
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Części ciała
Wizyta u lekarza
Lekarstwa
Inne wyrażenia
Szpital dla zwierząt
Instytucje medyczne, personel medyczny
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Pomieszczenia domowe
Meble i sprzęty domowe
Typy domów
Opisywanie domów i mieszkań
Inne wyrażenia
Wynalazki/Odkrycia
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Przyimki
Święta i uroczystości
Inne dni świąteczne
Organizacja i przebieg zajęć
Prezenty
Boże Narodzenie
Dane osobowe
Formy powitania
Formy pożegnania
Rodzina
Zawody
Hobby
Internacjonalizmy
Dni tygodnia
pomieszczenia szkolne
Przedmioty szkolne
Przybory szkolne
Inne rzeczowniki
Imprezy
Czynności wykonywane w szkole
Wyrażanie opinii o przedmiotach szkolnych
Cechy charakteru
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Pory dnia
Czynności codzienne
Nazwy posiłków
Czas zegarowy
Formy grzecznościowe
Kontynenty i państwa
Nazwy budynków
Artykuły spożywcze
Warzywa i owoce
Napoje
Nazwy potraw
Inne wyrażenia
Określanie smaku i wyglądu jedzenia i picia
Potrawy regionalne
Wyrażenia w restauracji
Nazwy budynków
Środki transportu
Opis drogi
Życie na wsi
Imne środki transportu
Dworzec kolejowy / lotnisko
Dyscypliny sportowe
Uprawianie sportu
Miejsca uprawiania sportu
Sprzęt sportowy
Inne wyrażenia
Nazwy garderoby i akcesoriów
Nazwy garderoby
Cechy ubrań
W sklepie odzieżowym
Problemy nastolatków
Święta Wielkanocne
Zakupy w Berlinie
Zakupy w Berlinie
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Personal Details
Stages in life
Types of School
Etap 1
Moja lekcja
Odmiana regularna, czas teraźniejszy
odmiana être, czas teraźniejszy
odmiana avoir, czas teraźniejszy
Eatpe 2/1
Etape 2/2
Etape 2/3
Etape 2/4
Etape 2/5
Etape 2/6
Etape 2/7
Etape 2/8
Moja lekcja
Moja lekcja
Liczby
Liczby 2
Liczby 3
Dni Tygodnia
Miesiące
Etape 3/1
Etape 3/2
Etape 3/3
Etape 3/4
Etape 3/5
Etape 3/6
Etape 3/7
Etape 3/8
Etape 3/9
Odmiana vouloir, czas teraźniejszy
Introduction
Unit 1
Etape 3/10
Etape 3/11
Etape 3/12
Moja lekcja
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Etape 4/1
Etape 4/2
Etape 4/3
Etape 4/4
Etape 4/5
Etape 4/6
Etape 5/1
Etape 5/2
Etape 5/3
Etape 5/4
Etape 5/5
Etape 5/6
Etape 5/7
Etape 5/8
Etape 5/9
Czasowniki nieregularne I
Czasowniki niereguralne II
Czasowniki nieregularne III
Czasowniki nieregularne IV
Unit 1 sprawdzian
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Etape 6/1
Etape 6/2
Etape 6/3
Etape 6/4
Etape 6/5
Etape 6/6
Etape 6/7
Etape 6/8
Etape 6/9
Etaoe 6/10
Etape 6/11
Etape 6/12
Etape 6/13
Etape 6/14
Etape 6/15
zaimki zwrotne
odmiana attendre, czas teraźniejszy
odmana venir, czas teraźniejszy
odmiana w trybie rozkazującym
odmiana w trybie rozkazującym
odmiana czasownika boire, czas teraźniejszy
zaimek dzierżawczy, rodzaj męski
zaimek dzierżawczy, rodzaj żeński
zaimek dzierżawczy, liczba mnoga
czas przeszły dokonany
odmiana dire w czasie teraźniejszym
odmiana savoir, czas teraźniejszy
odmiana comprendre, czas teraźniejszy
czas przeszły dokonany, odmiana
odmiana croire, czas teraźniejszy
odmiana czasonika pouvoir, czas teraźniejszy
zaimki osobowe akcentowane
odmiana regularna, czas przyszły
odmiana regularna, II forma, czas teraźniejszy
odmiana regularna, II forma, czas teraźniejszy
odmiana nieregularna, czas przyszły
Etape 7/1
Etaoe 7/2
Etape 7/3
Etale 7/4
Etape 7/5
Etape 7/6
Etape 7/7
Etape 7/8
Etape 7/9
Etape 7/10
Etape 8/1
Etape 8/3
Etape 8/4
Etape 8/5
Etape 9/1
Etape 9/2
Etaoe 9/3
Etape 9/4
Etape 9/5
Etape 9/6
Etape 9/7
Etape 9/8
Unit 2 Test
Moja lekcja
Francuski w 30 dni 1
Francuski w 30 dni 2
Francuski w 30 dni 3
Frabcuski w 30 dni 4
Francuski w 30 dni 5
Francuski w 30 dni 6
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Francuski w 30 dni 7
Francuski w 30 dni 8
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Francuski w 30 dni 9
Francuski w 30 dni 10
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
faire (czas teraźniejszy)
odmiana dire, czas teraźniejszy
odmiana plaire, czas teraźniejszy
odmiana conduire, czas teraźniejszy
odmiana connaître, czas teraźniejszy
odmiana prendre, czas teraźniejszy
odmiana suivre, czas teraźniejszy
odmiana vivre, czas teraźniejszy
odmiana craindre, czas teraźniejszy
odmiana mettre, czas teraźniejszy
odmiana rire, czas teraźniejszy
odmiana ouvrir, czas teraźniejszy
odmiana courir, czas teraźniejszy
odmiana mourir, czas teraźniejszy
odmiana devoir, czas teraźniejszy
odmiana recevoir, czas teraźniejszy
odmiana voir, czas teraźniejszy
odmiana savoir, czas teraźniejszy
odmiana valoir, czas teraźniejszy
odmiana, futur simple
Frabcuski nie gryzie 1
Francuski nie gryzie 2
Francuski nie gryzie 3
Frabcuski nie gryzie 4
Francuski nie gryzie 5
Francuski nie gryzie 6
Francuski nie gryzie 7
Francuski nie gryzie 8
250 ćwiczeń 1
250 ćwiczeń 2
250 ćwiczeń 3
250 ćwiczeń 4
250 ćwiczeń 5
250 ćwiczeń 6
250 ćwiczeń 7
250 ćwiczeń 8
250 ćwiczeń 9
250 ćwiczenia 10
Edito A2 1
Edito A2 2
Etape A2 3
Etape A2 4
Etape A2 5
Etape A2 5
Etape A2 6
Etape A2 6
Etape A2 7
Etape A2 8
Etape A2 9
Etape A2 9

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.