0 из людей это нравится. Поставь лайк!

wiktorszypnicki wiktorszypnicki

Я начал использовать VocApp 701 дней назад. Я учусь с VocApp 16 дней, из которых систематически 0 дней. Я автор 21 уроков. Дата моего последнего входа - 2019-04-01 22:47:40.

Мои интересы

английский

Карточки созданные мной


Nizina Śląska
Czasowniki Frazowe
Wyżyna Śląska
Wyżyna Krakowsko Częstochowska i Niecka Nidziańska
Wyżyna Kielecko -Sadomierksa
Wyżyna Lubelska i Roztocze
Podział Polski na regiony geograficzne
Pobrzeża
Pojezierze Mazurskie i Pomorskie
Pojezierze Wielkopolskie i Chełmińsko-dobrzymskie
Atmosfera
Hydrosfera
chmury
Zmiany liczby ludności i Ruch naturalny ludności Polski
Rozmieszczenie ludności w Polsce
Rozwój miast w Polsce. Procesy urbanizacyjne w Polsce
Struktura ludności według wieku i płci
Zmiany w strukturze zatrudnienia
Warunki przyrodnicze rozwoju polskiego rolnictwa
Warunki Społeczno ekonomiczne rozwoju Polskiego Rolnictwa
Uprawy w Polsce

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.