Wyżyna Krakowsko Częstochowska i Niecka Nidziańska

 0    13 карточки    wiktorszypnicki
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Położenie Wyzyny Krakowsko-Częstochowskiej
начать обучение
Połnoc: Wyżyna Przedborska, Południe: Podgorze zachodniosudeckie, Zachód: Wyzyna Śląska, Wschód: Wyzyna Małopolska
Co to kuesta
начать обучение
Charakterystyczny prog ze skałami wapiennymi
Co to denudacja
начать обучение
Procesy erozyjne powodujące spłaszczenie sie terenu
Jaką hisotrie geologiczna ma Wyzyna Krakowsko-Częstochowska
начать обучение
Mezozoik: Morze z bujnym zyciem morskim, z obumarłych szczatkow zwierza w procesie diaganazji tworzyły sie skały wpaienne,
Diageneza
начать обучение
Proces tworzenia sie skał, zlepianie sie (np. wapienie)
W jakim okresie powstawały ostańcowe formy krasowe
начать обучение
Neogen oraz najintesywniej w 4rzedzie
Co to Szlak Orlich Gniazd i gdzie sie znajduje
начать обучение
Zamki zbudowane na ostancach wapiennych, Szlak rozciaga sie od Krakowa az po Cżestochowe i liczy 15zamków
Co to Dolina Pradnika
начать обучение
Wystepują tam liczne ostance ruiny zamkow w ojcowie i endemiczna roslinnosc, na tym terenie utworzono Ojcowski Park narodowy
Gleby na Wyżynie Krakowsko Częstochwskiej
начать обучение
Południe: rędziny, lessy, Południe: bielicowe
Surowce regionu Wyzyny Krakowsko-Częstochowskiej
начать обучение
margle i wapienie
Najważniejsze miasta WyzynyKrakowsko-Częstochowskiej
начать обучение
Kraków i Częstochowa
Co to synklina
начать обучение
Wklęsły fałd (w srodku formy najmłodsze, na zewnatrz na starsze)
Głowne surowce mineralne Niecki Nidy
начать обучение
Margle, wapienie i miedź

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.