Podział Polski na regiony geograficzne

 0    7 карточки    wiktorszypnicki
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Podział Polski na krain geograficzne
начать обучение
Pobrzeza, pojezierza, niziny, wyżyny, kotliny, góry
Czynniki wpływające na ukształtowanie wybrzezy
начать обучение
lądolód północnopolski, dziłalność morza, akumulacja, wiatr
Czynniki wpływające na ukształtowanie pojezierza
начать обучение
lądolód północnopolski, rzeki-erozja
Czynniki wpływające na ukształtowanie Nizin
начать обучение
Zlodowacenie Srodkowopolskie, denudacja, wiatr-klimat periglacjalny, rzeki
Czynniki wpływające na ukształtowanie wyżyn
начать обучение
charakter podłoża skalnego(wapienie, less), transgresje morskie, woda opadowa, rozja rzeczna
Czynniki wpływające na ukształtowanie Kotlin
начать обучение
ruchy gorotworcze oraz erozja rzczna
Czynniki wpływające na ukształtowanie pasa gór
начать обучение
orogenezy- alepjska, kaledońska, hercyńska, skały

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.