Useful phrases - Nëtzlech Sätz

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I agree.
I agree, this place is very beautiful.
начать обучение
Ech sinn averstanen.
Ech sinn averstanen, dës Plaz ass wonnerschéin.
Stop it!
Stop it! I can't stand you.
начать обучение
Hal op!
Hal op! Ech kann dech net ausstoen.
Help!
Help! There is a robber here!
начать обучение
Help! на английском языке
Hëllef!
Hëllef! Et ass e Raiber hei!
One ticket to London, please.
I would like to buy one ticket to London, please.
начать обучение
Een Ticket fir op London, wann ech gelift.
Ech wéilt gären een Ticket fir op London, wann ech gelift.
That's true.
That's true, he's such a good person.
начать обучение
Dat ass wouer.
Dat ass wouer, hien ass esou e gudde Mënsch.
No problem.
No problem, you can pay me back later.
начать обучение
Kee Problem.
Kee problem, du kanns mir spéider zeréck bezuelen.
I need help.
I need help, my wallet was stolen.
начать обучение
Ech brauch Hëllef.
Ech brauch Hëllef, ech krut mäi Portmonni geklaut.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Luxembourgish: day 2 "
(всего 294 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.