Features - Eegenschaften

 0    30 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
different
You look different.
начать обучение
anescht, verschidden
Du gesäis anescht aus.
green
The grass is green.
начать обучение
gréng
D'Gras ass gréng.
big
This city is so big.
начать обучение
grouss
Dës Stad ass esou grouss.
cold
I'm cold.
начать обучение
kal
Et ass mer kal.
new
I bought a new phone!
начать обучение
nei
Ech hunn en neien Handy kaf.
too expensive
Taking a taxi is too expensive.
начать обучение
ze deier
Een Taxi huelen ass vill ze deier.
thirsty
She's thirsty.
начать обучение
duuschtereg
Hatt ass duuschtereg.
+23 карточки
Урок является частью курса
"Luxembourgish: day 2 "
(всего 294 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.