troche pierwiastków bloku D

5  1    35 карточки    Veeerq
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Właściwości fizyczne chromu
начать обучение
srebrzysty metal ulega pasywacji na poiwetrzu i pod wpływem stężonych kwasów utleniających (pokrywa się tlenkiem chromu (III))
na jaki stopień ulenienia przechodzi Chrom pod wpływem działania kwasu solnego w warunkach beztlenowych
начать обучение
II (tj. CrCl2)
na jaki stopień ulenienia przechodzi Chrom pod wpływem działania kwasu solnego w warunkach tlenowych
начать обучение
III (tj. CrCl3)
czy Chrom reaguje z para wodną w warunkach normalnych?
начать обучение
Nie.
jak przebiega reakcja Chromu z parą wodną w temperaturze czerwonego żaru?
начать обучение
2Cr+3H2O ---> Cr2O3 + 3H2
Ile podstawowych tlenków tworzy chrom podaj ich wzory i charakter chemiczny.
начать обучение
3; CrO (zasadowy), Cr2O3 (amfoteryczny), CrO3(kwasowy)
kolor i charakter CrO
начать обучение
czarny, zasadowy
kolor i charakter Cr2O3
начать обучение
(ciemno) zielony, amfoteryczny
kolor i charakter CrO3
начать обучение
czerwony, kwasowy
jak otrzymać Cr2O3 (2 sposoby)
начать обучение
CrO+O2 (wysokia temp.), rozpad termiczny Cr(OH)3
charakter i kolor Cr(OH)3
начать обучение
(ciemno) zielony galaretowaty osad, amfoteryczny
kolor i charakter Cr(OH)2
начать обучение
brunatny, zasadowy
jak otrzymać Cr(OH)3
начать обучение
wytrąca się z soli chromianów(III) w obecności amoniaku (np. CrCl3+NH3 + H20)
jaki kolor ma K2CrO4 i w jakim środowisku jest trwały
начать обучение
żółty, w zasadowym
jaki kolor ma K2Cr2O7 i w jakim środowisku jest trwały
начать обучение
pomarańczowy, w kwasowym
mieszanina H2SO4 i K2Cr2O7 nazywana jest?
начать обучение
chromianką
jak wygląda rekacja "wulkanu chemicznego"
начать обучение
(NH4)2Cr2O7 ---> N2 + Cr2O3 + 4H2O
Trwałe stopnie utlenienia Manganu
начать обучение
II, III, IV, VII
jakie produkty daje Mangan spalany w tlenie
начать обучение
MnO2, Mn3O4
na którym stopniu utlenienia będzie mangan po rekacji z HCl?
начать обучение
II (tj. MnCl2)
jakiej barwy są sole Manganu (II)
начать обучение
bezbarwne
kolor MnS
начать обучение
cielisty galaretowaty osad
jakie są podstawowe tlenki tworzone przez Mangan?
начать обучение
MnO, MnO2, Mn2O7
jaki kolor ma Mn(OH)2
начать обучение
biały osad
co dzieje sie z Mn(OH)2 na powietrzu?
начать обучение
brunatnieje (przechodzi w Mn(OH)3
kolor MnO
начать обучение
zielony
kolor MnO2
начать обучение
brunatny osad
kolor Mn2O7
начать обучение
zielona oleista ciecz
w co przchodzi manganian (VII) potasu podczas jego redukcji w ph=7
начать обучение
MnO2 (brunatny osad)
w co przchodzi manganian (VII) potasu podczas jego redukcji w ph>7
начать обучение
zmiana barwy z filoetowej na zieloną
w co przchodzi manganian (VII) potasu podczas jego redukcji w ph<7
начать обучение
filoetowy roztwór odbarwia się
jaką barwę mają manganiany (VI) w roztworze wodnym
начать обучение
zieloną
Jaki kolor ma Cu2O
начать обучение
czerwony
jaki kolor ma Cu(OH)2
начать обучение
niebieski galaretowaty osad
jaki kolor ma CuO
начать обучение
czarny

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.