Travelling - Reesen

 0    55 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Is there a problem with my ticket?
начать обучение
Gëtt et e Problem mat mengem Billjee?
Here is my passport / ticket.
начать обучение
Hei ass mäi Pass/Billjee.
Is there a carpark near here?
начать обучение
Gëtt et e Parking no vun hei?
It leaves from platform 3.
начать обучение
E fiert vum Quai 3 fort.
Do you think you could tell me how best to get around the city?
начать обучение
Mengt Dir Dir kéint mir soe wéi ech mech am beschten an dëser Stad erëmfannen?
Where can I get the taxi?
начать обучение
Wou kann ech en Taxi huelen?
Where can I buy / get tickets?
начать обучение
Wou kann ech Billjeeë kafen/kréien?
+48 карточки
Урок является частью курса
"Small Talk in Luxembourgish"
(всего 799 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.