Top 1000 Luxembourgish nouns 451 - 500

 0    52 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
form
You must fill this form if you want to get a passport.
начать обучение
Formulaire
Du muss dëse Formulaire ausfëllen, wann s de e Pass wëlls.
horse
The horses galloped across the meadow.
начать обучение
Päerd
D'Päerd sinn iwwer d'Wiss galoppéiert.
flight
My flight to Paris has been canceled by AirFrance.
начать обучение
Fluch
Mäi Fluch op Paräis mat der Gesellschaft AirFrance gouf annuléiert.
distance
What's the distance between the Earth and Mars?
начать обучение
Distanz
Wat ass d'Distanz tëschent der Äerd a Mars?
moment
Wait a moment, please.
начать обучение
Moment
also: Ament
Waart ee Moment, wannechgelift.
ship
My uncle owns a ship.
начать обучение
Schëff
Mäi Monni huet e Schëff.
grape
The grapes are sweet this year.
начать обучение
Drauf
Dëst Joer sinn d'Drauwe séiss.
+45 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.