Top 1000 Luxembourgish nouns 201 - 250

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
administration
I work in administration.
начать обучение
Administratioun
Ech schaffen an der Administratioun
mechanic
Call the mechanic, the car doesn't work.
начать обучение
Mecanicien
Ruff den Mecanicien, den Auto fiert net.
answer
Give me an answer.
начать обучение
Äntwert
Gëff mir eng Äntwert.
safety
His job is to ensure the employees' safety.
начать обучение
Sécherheet
Seng Aarbecht ass et d'Sécherheet vun den Employéen ze garantéieren.
page
I read the last page of the book and I still don't know who the killer is!
начать обучение
Säit
Ech hunn déi lescht Säit vum Buch gelies, an ech wees nach ëmmer net ween de Mäerder ass!
sound
I heard a weird sound so I entered the room.
начать обучение
Geräisch
Ech hunn e koppege Geräisch héieren, also sinn ech an d'Zëmmer eragaangen.
economy
Europe's biggest economy is Germany.
начать обучение
Wirtschaft
also: Ekonomie
An Europa huet Däitschland déi stäerkst Wirtschaft.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.