Top 1000 Luxembourgish nouns 401 - 450

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
access
I have to get access to this file.
начать обучение
Zougrëff
also: Zougang
Ech brauch Zougrëff op dëse Fichier.
camp
The scouts are abroad at a camp.
начать обучение
Camp
D'Scoute sinn am Ausland op engem Camp.
ghost
I swear I've seen a ghost!
начать обучение
Geescht
also: Gespenst
Ech schwieren ech hunn e Geescht gesinn!
customer
The baker always welcomes his customers politely.
начать обучение
Client
De Bäcker begréisst seng Clienten ëmmer héiflech.
wind
The wind is blowing so hard today.
начать обучение
Wand
De Wand ass immens staark haut.
reform
The reform was announced, but nothing happened after that.
начать обучение
Reform
D'Reform gouf annoncéiert, mee doropshin ass näischt méi geschitt.
majority
The majority wins the elections.
начать обучение
Majoritéit
D'Majoritéit gewënnt Walen.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 Luxembourgish nouns"
(всего 1 004 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.