Styl romański

5  3    12 карточки    blablabla
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Kiedy styl romański dominował w sztuce?
начать обучение
XI – XIII w.
Cechy stylu romańskiego:
начать обучение
grube mury, małe okna, wrażenie przysadzistej budowli, sklepienia kolebkowe i krzyżowe prostota, surowość, mało dekoracji proporcjonalność portal symbolizuje drogę ku wieczności
Gdzie rozwijał się romanizm?
начать обучение
głównie we Włoszech i Francji, następnie także w zachodniej części Niemiec. Z czasem formy stylu romańskiego zaczęły się pojawiać także na Bliskim Wschodzie (następstwo częstych w tym okresie wypraw krzyżowych)
Jak wyglądają kościoły romańskie?
начать обучение
Budowano je najczęściej na rzucie prostokąta, ich wnętrze dzielono z reguły na trzy nawy za pomocą rzędu kolumn.
Styl romański ukształtował się na bazie innych średniowiecznych kultur. Których?
начать обучение
rzymskich, karolińskich, bizantyjskich, a nawet islamskich
Jak nazywa się przedstawiona budowla?
начать обучение
rotunda
Gdzie znajduje się słynna romańska "Kolumna cnót"?
начать обучение
w Strzelnie
Na fotografii widnieje słynny przykład polskiego romanizmu. Gdzie znajduje się ów kościół?
начать обучение
w Krakowie (kościół św. Andrzeja)
Jakie cechy charakterystyczne dla romanizmu są widoczne na tej fotografii?
начать обучение
kolumny z ozdobnymi głowicami, kolumny kończące się na sklepieniu, sklepienia kolebkowe, małe okna
Na planie jakiej figury budowane były romańskie kościoły?
начать обучение
Na planie kryża
Jakie klasztory istniały w Europie podczas rozwkwitu romanizmu?
начать обучение
benedyktynów, cystersów, norbertanów, kanoników
Na okres panowania którego włądcy przypada początek rozwoju sztuki romańskiej?
начать обучение
Kazimierza I Odnowiciela (1038–58)

Комментарии:

Pepe написал: 2011-02-23 11:41:05
Dzięki to mi bardzo pomogło w zadaniu domowym na historię.

maja369 написал: 2012-06-09 13:05:58
Dzięki, w końcu zrozumiałam co to sklepienia kolebkowe.:)

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.