Historia sztuki - Grecja

 0    69 карточки    ameliacook
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Jakie przekonanie dominowało życie i sztukę st. greków?
начать обучение
Ich losem rzadzą bogowie.
Opisz elementy budowy kolumny greckiej i wymien rodzaje kolumn greckich
начать обучение
dorycki, joński, koryncki
Co to są wazy DIPYLOŃSKIE?
начать обучение
ogrone naczynia ceramiczne z dwoma uchwytami, stawiane na grobach jako pomniki, wytwarzane w Attyce
Co to jest megaron?
начать обучение
prostokątny budynek, w głównej sali bylo palenisko, z megaronu wzięły swój początek świątynie greckie, palace (Mykeny, Tirnys, Pylos)
Co to jest "kuros"?
начать обучение
gr. młodzieniec, typ posągu przedst. mlodego, nagiego mężczyznę z lewą nogą wysuniętą do przodu, nawiązanie do kanonu egipskiego
Co to jest "kora"?
начать обучение
gr. córa, dziewczyna, typ posągu młodej dziewczyny w powłóczystej szacie, w architekturze jońskiej -kariatydy
Co to jest relief?
начать обучение
Płaskorzeźba, trójwymiarowe opracowanie płaszczyzny
Co są kanelury?
начать обучение
płytkie, wklęsłe, pionowe żłobienia zdobiące kolumny
Co to za dzieło i kto jest jego autorem?
начать обучение
autor Myron, Dyskobol
Co to za dzieło i kto jest jego autorem?
начать обучение
Atena Partenos, Fidiasz
Co to za dzieło i kto jest jego autorem?
начать обучение
Zeus Olimpijski, Fidiasz
Wymień malarzy greckiego okresu klasycznego
начать обучение
Myron, Polignot, Mikon, Fidiasz, Poliklet, Hippodamos, Praksyteles, Skopas, Leochares, Lizyp,
Co to jest "buleuterion"?
начать обучение
prostokątny, otoczony kolumnami budynek, odbywały się tam rady-"bule", uklad amfiteralny
Co to jest "kontrapost"?
начать обучение
układ ciała w rzexbie greckiej, oparcie ciężaru ciała na jednej nodze, zapoczątkowany przez Polikleta w postaci Doryforosa
Co to za dzieło i kto jest jego autorem?
начать обучение
Polikleta, Doryforos
Kim był Poliklet?
начать обучение
artysta z Argos, "Doryforos", "Ranna Amazonka", "Hera z Argos"
Kim był Perykles?
начать обучение
ateński mąż stanu, odbudował i rozbudował Akropolis, mecenas artystów
Co to jest "odeon"?
начать обучение
teatr przykryty dachem
Kim był Hippodamos?
начать обучение
architektem urbanistą z Miletu, wymyślił siatkę Hippodamejską- plan harmoninej rozbudowy miasta, ulice krzyżowane pod kątem prostym
Jakie są znane kanony greckie?
начать обучение
kanon Polikleta (człowiek - 8 modułów) kanon Lizypa (człowiek- 9 modułów) kanon Witruwiusza (człowiek - 10 modułów <- korzystano z tego w renesansie)
Jakie są klasyczne zasady greckie?
начать обучение
- symetria, -rytm, szeregowanie obok siebie el. podobnych, -harmonia, równowaga elementów kompozycji
Co to za dzieło?
начать обучение
Gal zabijający żonę
Co to za dzieło?
начать обучение
Grupa Laokona
Co możesz powiedzieć o "Grupie Laokoona"? Analiza
начать обучение
Dzieło przedstawia historię Laokoona i jego synów, zabitych przez węże morskie, opisaną w księdze II Eneidy. Przedstawione w nim zostały trzy akty tragedii. Podczas gdy umieszczony z prawej strony starszy syn, znajdujący się jeszcze w sytuacji dającej szansę ratunku, wyobraża początek akcji, a umieszczony po lewej stronie młodszy zginął już w uściskach węży, w ojcu – figurze środkowej – pokazano energię w obliczu nieuchronnej śmierci, obraz pełen wzniosłości i grozy.
Jakie typy pomiesczeń były w domu greckim?
начать обучение
andron - męskie gyneceum - damskie
Co to jest "Artemizjon"?
начать обучение
nazwa dla każdej świątyni Artemidy (np w Efezie)
Co to jest "peripteros"?
начать обучение
Świątynia grecka otoczona pojedynczą kolumnadą
Co to jest Wielki Porządek?
начать обучение
uporządkowanie elewacji kolumnami lub/i pilastrami obejmującymi >=2 kondygnacje (pierwsza ilustracja)
Co to jest Mały Porządek?
начать обучение
uporządkowanie elewacji kolumnami lub/i pilastrami obejmującymi jedną kondygnacje
Co to jest Porządek Spiętrzony?
начать обучение
inny styl na każdej kondygnacji, im wyej tym lżej: toskański->dorycki->joński->koryncki->kompozytowy (druga ilustracja)
Co wiesz o tym budynku?
начать обучение
Latarnia morska na Faros, projektu Sostratosa, IIIwpne, panowanie Ptolemeusza I, najwyższa budowla tamtych czasow
Co wiesz o Bibliotece Aleksandryjskiej?
начать обучение
zalożona przez Ptolemeusza I, splonęła przez Cezara, kady kto prybywał do Aleksandrii z jakąś książka musial pozwolić na jej skopiowanie, konkurowała z Biblioteką Pergamonską
Co wiesz o Biliotece Pergamońskiej?
начать обучение
2. największa, konkurowala z Biblioteką Aleksandryjską, założona przez króla Attalosa I, III wpne, PtolemeuszI aby ograniczyć ilość ksiąg u konkurencji wstrzymał eksport papirusu, więc Pergamończycy wymyślili pergamin (hipoteza)
Co wiesz o Atenskim Akropolu?
начать обучение
budynki: Partenon (z inicjatywy Peryklesa, posąg Ateny dłuta Fidiasza), Erechtejon (świątynia w porządku jońskim na cześć bohatera Erechteusa poświęcona Posejdonowi i Atenie), Apteros (świątynia Nike, styl joński, projekt Kallikratesa), Propyleje (budowla wejściowa), Pinakoteka (galeria, zbiór obrazów),
Co wiesz o Partenonie?
начать обучение
Jeden z budynków atenskiego Akropolu, z inicjatywy Peryklesa, posąg Ateny dłuta Fidiasza),
Co wiesz o Erechtejonie?
начать обучение
Jeden z budynków atenskiego Akropolu, świątynia w porządku jońskim na cześć bohatera Erechteusa poświęcona Posejdonowi i Atenie
Co to jest "amazonomachia"?
начать обучение
popularny motyw walki Greków z Amazonkami
Kim były Amazonki?
начать обучение
Według mitologii były to córki Aresa, raz w roku spotykały się z mężdzyznami, rodziły dzieci - chłopcow okaleczały, lub zabijały, a dziewczynkom okaleczały prawą pierś - by nie przeszkadzała w walce
Co wiesz o tym Mauzoleum?
начать обучение
Mauzoleum w Halikarnasie, dokończone na polecenie żony Mauzolosa Artemizji II
Jakie znasz greckie ornamenty?
начать обучение
meander, kimation joński (jajownik, wole oczy), wstęga falista, astragal, fryz palmetowy, anthemion, akroterion akantowy
Jak nazywa się ten ornament?
начать обучение
Akroterion
Jak nazywa się ten ornament?
начать обучение
Anthemion
Jak nazywa się ten ornament?
начать обучение
Astragal, (jajownik, wole oczy)
Jak nazywa się ten ornament?
начать обучение
klimation joński
Jak nazywa się ten ornament?
начать обучение
meander
Jak nazywa się ten ornament?
начать обучение
palmetowy
Z czego składa się front greckiej świątyni?
начать обучение
(widać na rysunku)
Co to za budowla?
начать обучение
Świątynia Hery w Paestrum
Co to za budowla?
начать обучение
Amfiteatr w Delfach
Co to za rzeźba?
начать обучение
Posejdon z akropolskiego Artemizjonu
Co to za rzeźba?
начать обучение
Moschoforos
Co to za rzeźba?
начать обучение
Poliklet Diadumenos
Co to za płaskorzeźba?
начать обучение
Nike zawiązująca sandał
Co to za rzeźba?
начать обучение
Praksyteles - Hermes z małym dionizosem
Co to za rzeźba?
начать обучение
Praksyteles, Afrodyta z Knidos
Co to za rzeźba?
начать обучение
Praksyteles, Apollo z jaszczurką
Co to za rzeźba?
начать обучение
Skopas, bachantka - tancerka
Co to za rzeźba?
начать обучение
Odpoczywający Herakles, Lizyp
Co to za rzeźba?
начать обучение
Lizyp, Apoksymenos
Co to za rzeźba?
начать обучение
Nike z Samotraki
Co to za rzeźba?
начать обучение
Leochares, Apollo Belwederski
Co to za rzeźba?
начать обучение
Boetos, Chłopiec z Gęsią
Co to za rzeźba?
начать обучение
Chłopiec wyciągający cierń z nogi
Co to za budowla?
начать обучение
ołtarz pergamoński
Co to za rzecz?
начать обучение
waza, ceramika, czerwonofigurowa, Ajaks i Achilles grający w szachy/kości
Na jakie okresy podzielona jest sztuka grecka?
начать обучение
okres wczesnoklasyczny 480 - 445 r. pne, okres klasyczny - peryklesowy 445 - 404 r. pne, okres późnoklasyczny - 404 - 323 r. pne,
Czym charakteryzuje się okres klasyczny?
начать обучение
Akropol, na którym w latach 447 - 432 pne zbudowano najwspanialszą (bo prostą) świątynię grecką Partenon i szereg mniejszych świątyń stosując porządek joński. W rzeźbie stosowano tzw. styl mokrych szat, pozwalający podkreślić urodę ciała obleczonego w zwiewne, przylegające szaty. Fidiasz, Poliklet...
Czym charakteryzuje się okres wczesnoklasyczny?
начать обучение
Przykładami architektury są: świątynia Ateny w Syrakuzach, świątynia Zeusa w Agrygencie, skarbiec Ateńczyków w Delfach oraz świątynia Zausa w Olimpii, w których stosowano dojrzałe porządki klasycznej architektury greckiej - dorycki i joński. Najwybitniejszy obok Fidiasza rzeźbiarz Myron, twórca Dyskobola stworzył podstawy rzeźby realistycznej. Dzieła malarskie z tego okresu nie zachowały się, natomiast w malarskim zdobnictwie ceramiki stosowano swobodny styl w technice czerwonofigurowej.
Czym charakteryzuje się okres późnoklasyczny?
начать обучение
W architekturze późnego okresu pojawiają się budowle monumentalne, jak np. świątynia Apollina w Didim czy świątynia Artemidy w Efezie oraz tolosy - okrągłe świątynie otoczona kolumnadą, a także tzw. mauzolea, których przykładem jest grobowiec Mauzolosa w Halikarnasie, od imienia którego wziął nazwę ten typ budowli Wspaniale rozwijała się również rzeźba, której mistrzami byli Praksyteles, Lizyp i Skopas.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.