PSBS zasady bezpieczeństwa 3

 0    21 карточка    Monika1980
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
W celu natychmiastowego przerwania ognia przez wszystkich strzelających, kierownik strzelania (co robi?)
начать обучение
podaje przez urządzenia techniczne lub głosem komendę „Przerwij ogień”, a następnie rozkazuje opuścić czerwoną chorągiew (zgasić czerwone światło) i podnieść białą chorągiew (zapalić białe światło) na stanowisku dowodzenia i na schronach.
W jaki sposób przypadku utraty łączności, uszkodzenia urządzeń technicznych, itp. podaje się sygnał natychmiastowego przerwania ognia?
начать обучение
nabojem sygnałowym „Czerwony ogień”
W jakich sytuacjach stosuje się naboje sygnałowe Czerwony ogień?
начать обучение
tylko jako sygnał natychmiastowego przerwania ognia
Amunicja w punkcie amunicyjnym znajduje się pod nadzorem
начать обучение
kierownika punktu amunicyjnego/amunicyjnego
Przed czym jest chroniona amunicja przez kierownika punktu amunicyjnego?
начать обучение
przed działaniem czynników atmosferycznych, a zwłaszcza kurzu, wilgoci i promieni słonecznych.
Podczas ćwiczeń w rzucaniu ręcznymi granatami bojowymi należy dopełnić bezwzględnego obowiązku
начать обучение
dokładnego przejrzenia granatów i zapalników bojowych przez kierownika punktu wydawania granatów i kierownika punktu wydawania zapalników przed wydaniem ich żołnierzom.
Podczas przeglądu granatów i zapalników bojowych należy zwrócić uwagę, czy
начать обучение
skorupa granatu nie ma pęknięć lub rdzy, kadłub zapalnika nie jest zanieczyszczony i nie ma wgłębień, zapalnik jest czysty, nie zardzewiały lub pęknięty, końce zawleczki są zgięte i nie mają pęknięć na zgięciach
w razie stwierdzenia powyżej wymienionych uszkodzeń należy
начать обучение
zdać uszkodzone granaty i zapalniki służbie uzbrojenia w celu ich zniszczenia
wydawanie szkolonym granatów i zapalników następuje
начать обучение
bezpośrednio przed wykonaniem rzutu
Jak przenosi się granaty?
начать обучение
nieuzbrojone (oddzielnie zapalnik – oddzielnie granat)
W zakresie rzutu granatem zabrania się 1-2
начать обучение
wydawania granatów bojowych żołnierzom nie przeszkolonym w rzucie granatem; używania niesprawnych granatów i zapalników;
W zakresie rzutu granatem zabrania się 3-4
начать обучение
transportowania granatów bojowych i zapalników bez skrzyń, usuwania niesprawności, podwieszania za kółko zawleczki lub wkładania dźwigni spustowej za pas; rzucania granatami bojowymi przez dwóch lub większą liczbę żołnierzy jednocześnie;
W zakresie rzutu granatem zabrania się 5
начать обучение
rozbrajania granatów bojowych, jeżeli nie zostały one rzucone
W jakich warunkach i sytuacji dokonuje się rozbrojenia granatu?
начать обучение
jeżeli nie wyciągnięto z zapalnika zawleczki na wyraźny rozkaz pod ścisłym nadzorem kierownika ćwiczenia lub specjalisty służby uzbrojenia.
Żołnierze przebywający w strefie wzmożonego hałasu mają obowiązek postępować zgodnie
начать обучение
z przepisami bezpieczeństwa o ochronie słuchu.
Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań (LSS) należy 1-2
начать обучение
sprawdzić oznakowanie klasy bezpieczeństwa (musi być I kl.); nie wolno rozkręcać nadajnika (we wnętrzu obudowy występuje niebezpieczne napięcie i promieniowanie laserowe);
Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań (LSS) należy 3
начать обучение
nie należy patrzeć przez optyczne przyrządy powiększające na „strzelający” nadajnik laserowy z odległości mniejszej niż 10 m (lornetki, lunety, celowniki, okulary, lupy itp.);
Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań (LSS) należy 4-5
начать обучение
w przypadku ćwiczeń dwustronnych należy używać filtrów ochronnych (okularów ochronnych); strefy bezpieczeństwa dla stosowanych laserów, a także wejścia (wjazdy) oznakowuje się tabliczkami – załącznik N;
Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem laserowych symulatorów strzelań (LSS) należy 6-7
начать обучение
cele i dozory wykonuje się z materiałów o powierzchni nieodbijającej; zabrania się kierowania urządzeń laserowych na świecące (połyskujące) powierzchnie, a ponadto, podczas użytkowania LSS przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach urządzenia
W celu przeciwdziałania wypadkom z bronią, zjawiskom zaboru amunicji i środków pozoracji pola walki należy po zagubieniu łusek podczas strzelania
начать обучение
sporządzić protokół zagubienia łusek – załącznik R;
W celu przeciwdziałania wypadkom z bronią, zjawiskom zaboru amunicji i środków pozoracji pola walki kierownik punktu amunicyjnego dokonuje (i kiedy?)
начать обучение
rozliczenie amunicji i środków pozoracji pola walki po zajęciach dziennych – tego samego dnia, po zajęciach nocnych – w dniu następnym.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.