chemia podstawa 2

 0    20 карточки    kamilszymczak
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Jak powstaje gleba
начать обучение
sprawozdanie ze skał w wyniku procesów wietrzenia
badanie właściwości sorpcyjnych gleby
начать обучение
dodajemy do zlewki glebe atrament wodę czekamy 30 minut po upływie tego czasu powstał zawiesiny przedsądowe
nawozy naturalne
начать обучение
to związki chemiczne występujące w przyrodzie Zamkor węglan wapnia
właściwości sorpcyjne gleby
начать обучение
Hania i zatrzymuje wodę cząsteczki oraz jony związki toksyczne
nawozy fosforowe
начать обучение
superfosforaty Ca(H2PO4)2
nawozy azotowe
начать обучение
-amonowe NH4Cl -saletra: norweska Ca(NO3)2 chilijska NaNO3
nawozy potasowe
начать обучение
chlorkowe KCl siarczanowe K2 SO4 saletra indyjska KNO3
rodzaje paliw kopalnych
начать обучение
ropa naftowa gaz ziemny węgiel
węgiel podział
начать обучение
antracyt. węgiel kamienny. węgiel brunatny. torf
gaz ziemny główny składnik
начать обучение
metan ch4 bezbarwny i bezwinny, z powietrzem jest wybichowy-> poddaje się procesowi nawaniania
ropa naftowa/olej skalny
начать обучение
brunatna ciecz różni się od wody i nierozpuszczalne w wodzie mieszanina jednorodna z wielu tysięcy różnych związków chemicznych -> glownie wegiel i wodor
rodzaje paliw kopalnych stalych
начать обучение
antracyt węgiel kamienny węgiel brunatny torf
odmiany alotropowe
начать обучение
odmiany pierwiastka chemicznego różniące się budową wewnętrzną właściwościami fizycznymi chemicznej
odmiany alotropowe węgla
начать обучение
grafit Diament fulereny
czwarta i piąta odmiana alotropowa węgla
начать обучение
grafen i karbin
piroliza węgla
начать обучение
proces przeróbki węgla polegający na ogrzewaniu węgla kamiennego w temperaturze 1000 stopni bez dostępu do powietrza. W wyniku pirolizy węgla powstają: gaz koksowniczy woda pogazowa smoła Węglowa
liczba oktanowa
начать обучение
odporność benzyny na spalanie stukowe w silnikach o zapłonie iskrowym
środki przeciwstukowe
начать обучение
antydetonatory na przykład alkohole
kwaśne opady
начать обучение
siarka tlenki azotu
smog
начать обучение
mgła Przemysłowa tworząca się na cząstkach pyłu i sadzy unoszące się w powietrzu

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.