Present Continuous

 0    8 карточки    Marta0112
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Użycie czasu Present Continuous zdania twierdzące
начать обучение
Czas ten opisuje czynność jaka jest w tej chwili wykonywana. Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy: - odpowiedniej dla osoby formy czasownika być, - czasownika właściwego, do którego dodajemy końcówkę -ing. Oto przykład: Tom is writing a letter. Tomek pisze list. (w tej chwili)
Tworzenie pytań:
начать обучение
Tworzenie pytań jest banalnie proste - wystarczy tylko zamienić ze sobą miejscami czasownik pomocniczy z podmiotem zdania: Is Tom writing a letter? Czy Tomek pisze list? (w tej chwili)
Tworzenie przeczeń:
начать обучение
Tutaj potrzebne nam będzie dodatkowe słowo: not (czyli nie): Tom is not writing a letter. Tomek nie pisze listu. W większości przypadków "składamy" dwa słówka: is not » isn't are not » aren't Czyli nasze zdanie będzie brzmiało: Tom isn't writing a letter. Tomek nie pisze listu.
Użycie:
начать обучение
Opisując czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich, bardzo często w tej sytuacji używamy dodatkowych słówek mówiących, że czynność jest wykonywana w tej chwili: now-teraz at the moment- w tej chwili.
Użycie:
начать обучение
Używamy go także do opisu czynności, które nie muszą trwać dokładnie w chwili mówienia o nich, ale trwają dłuższy czas (włączając w to chwilę obecną). Musimy podać jak długo dana czynność jest wykonywana. Czynność (albo stan) opisana w tym czasie będzie zazwyczaj mieć charakter tymczasowy. at present obecnie nowadays w obecnych czasach today dziś
Użycie:
начать обучение
. Jeśli coś zaplanowaliśmy, to także możemy wyrazić to w Present Continuous: I'm having a date with Sue next week. W przyszłym tygodniu mam randkę z Sue.
Użycie:
начать обучение
Jeśli opisujemy czynność powtarzającą się lecz nie jest to "stała" cecha człowieka czy rzeczy. Why are you being so naughty today?! Dlaczego dzisiaj jesteś taki niegrzeczny?! (wyjątkowo dziś jest taki)
Czasowniki nie używane:
начать обучение
Niektóre czasowniki nie są zwykle używane w czasie Present Continuous. Są to wyrazy oznaczające "stan" a nie czynność. Oto ich lista: be, believe, want, cost, own, know, hear, need, see, smell, taste, think, guess, understand

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.