Polite expressions - Biểu ngữ lịch sử

 0    16 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Hi!
Hi everyone!
начать обучение
Chào!
Chào mọi người!
Hello!
Hello to you!
начать обучение
Xin chào!
Xin chào bạn!
Good evening!
Good evening, it is great to see you!
начать обучение
Chào buổi tối!
Chào buổi tối, thật tuyệt khi gặp bạn!
Good night!
I already wished her good night.
начать обучение
Chúc ngủ ngon!
Tôi đã chúc cô ấy ngủ ngon rồi.
Please.
Give me the salt please.
начать обучение
Làm ơn.
Làm ơn cho tôi xin ít muối.
Here you are.
Here you are it's your pen.
начать обучение
Của bạn đây.
Của bạn đây, đây là cây bút của bạn.
Thank you.
It's really nice thank you.
начать обучение
Cảm ơn.
Nó rất đẹp, cảm ơn.
You're welcome.
It's normal you're welcome.
начать обучение
Không có gì.
Bình thường thôi, không có gì.
Excuse me
Excuse me / I'm sorry can I pass?
начать обучение
Xin lỗi.
Xin lỗi tôi có thể vượt qua được không?
I'm sorry.
I'm sorry that I did not come.
начать обучение
Xin lỗi.
Tôi xin lỗi tôi đã không đến.
I'm fine, thank you. And you?
начать обучение
Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn?
How are you / How do you do?
начать обучение
Bạn thế nào?
Nice to meet you. / It's a pleasure to meet you.
начать обучение
Rất vui được gặp bạn.
Enjoy!
Here is your lunch. Enjoy!
начать обучение
Thưởng thức!
Bữa trưa của bạn đây. Thưởng thức nhé!
Bless you.
начать обучение
Ban phước cho bạn.
Cheers!
Cheers to everyone!
начать обучение
Chia vui!
Chia vui với mọi người.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.