Osoby – Personnes

5  1    40 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
ja
Jestem Adam.
начать обучение
je
Je suis Adam.
ty
Kim jesteś?
начать обучение
tu
Qui es-tu?
on
Kim on jest?
начать обучение
il
Qui est-il?
ona
Ona jest moją siostrą.
начать обучение
elle
Elle est ma sœur.
my
Jesteśmy głodni.
начать обучение
nous
Nous avons faim.
wy
Czym się interesujecie?
начать обучение
vous
drugie "vous" to odmieniony zaimek zwrotny (się)
Vous vous intéressez à quoi?
oni
Oni są naszymi przyjaciółmi.
начать обучение
ils
Ils sont nos amis.
one
One są naszymi kuzynkami.
начать обучение
elles
Elles sont nos cousines.
osoba
Poproszę stolik dla jednej osoby.
начать обучение
la personne
Une table pour une personne, s'il vous plaît.
ludzie
W tej grupie są inteligentni ludzie.
начать обучение
les gens
Dans ce groupe, il y a des gens intelligents.
przyjaciel
To mój przyjaciel Jan.
начать обучение
l'ami
C'est un ami à moi, Jan.
żona
To jest moja żona Julia.
начать обучение
l'épouse
C'est mon épouse, Julia.
mąż
Pozwólcie, że przedstawię wam mojego męża.
начать обучение
l'époux
Laissez-moi vous présenter mon époux.
brat
Masz brata?
начать обучение
le frère
Tu as un frère?
siostra
Gdzie jest twoja siostra?
начать обучение
la sœur
Où est ta sœur?
dziecko
Ile lat ma twoje dziecko?
начать обучение
l'enfant
Quel âge a ton enfant?
syn
Mój syn ma już 18 lat.
начать обучение
le fils
Mon fils a déjà 18 ans.
córka
Mam również dwie córki.
начать обучение
la fille
J'ai aussi deux filles.
matka
Moja matka jest nauczycielką.
начать обучение
la mère
Ma mère est professeure.
ojciec
Mój ojciec pracuje jako taksówkarz.
начать обучение
le père
Mon père travaille en tant que chauffeur de taxi.
chłopak
w sensie "ukochany"
Chcę zerwać z moim chłopakiem tego wieczoru.
начать обучение
le petit-ami
Je veux rompre avec mon petit-ami ce soir.
dziewczyna
w sensie "ukochana"
Moja dziewczyna jest najpiękniejsza na świecie.
начать обучение
la petite-amie
Ma petite amie est la plus belle du monde.
mężczyzna
Znasz tamtego mężczyznę?
начать обучение
l'homme
Tu connais cet homme?
kobieta
Ona jest zamężną kobietą.
начать обучение
la femme
Elle est une femme mariée.
nauczyciel
Jest pan moim najlepszym nauczycielem francuskiego.
начать обучение
le professeur
Vous êtes mon meilleur professeur de français.
lekarz
Muszę iść do lekarza.
начать обучение
le médecin
Je dois aller chez un médecin.
wszyscy
Wszyscy są zaproszeni.
начать обучение
tout le monde
Uwaga: po wyrażeniu "tout le monde" używamy czasownika w liczbie pojedynczej.
Tout le monde est invité.
nikt
Nikt ze mną nie rozmawia.
начать обучение
personne
Personne ne me parle.
ktoś
Chcę kogoś spotkać.
начать обучение
quelqu'un
Je veux rencontrer quelqu'un.
mój
gdy posiadany obiekt jest rodzaju męskiego
To jest mój pies.
начать обучение
mon
C'est mon chien.
moja
gdy posiadany obiekt jest rodzaju żeńskiego
To jest mój pokój.
начать обучение
ma
po francusku "pokój" jest rodzaju żeńskiego
C'est ma chambre.
twój
gdy posiadany obiekt jest rodzaju męskiego
Gdzie jest twoja torba?
начать обучение
ton
po francusku "torba" jest rodzaju męskiego
Où est ton sac?
twoja
gdy posiadany obiekt jest rodzaju żeńskiego
Gdzie jest twoja siostra?
начать обучение
ta
Où est ta sœur?
wasz / wasza
Lubię waszą rodzinę.
начать обучение
votre
J'aime bien votre famille.
wasze
Wasze dzieci są grzeczne.
начать обучение
vos
Vos enfants sont sages.
jego / jej
gdy posiadany obiekt jest rodzaju męskiego
Jego imię to Dawid.
начать обучение
son
Son nom c'est David.
jego / jej
gdy posiadany obiekt jest rodzaju żeńskiego
To jest jej decyzja.
начать обучение
sa
C'est sa décision.
jego / jej
gdy posiadany obiekt jest w liczbie mnogiej
Podobają mi się jej buty.
начать обучение
ses
J'aime ses chaussures.
ich
gdy posiadany obiekt jest w liczbie pojedynczej
To jest ich samochód.
начать обучение
leur
C'est leur voiture.
ich
gdy posiadany obiekt jest w liczbie mnogiej
To są ich dzieci.
начать обучение
leurs
Ce sont leurs enfants.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.