Nieprzetłumaczalne – Intraduisible

4.5  1    24 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
le
le soleil
начать обучение
Przed rzeczownikami rodzaju męskiego, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
słońce (jest jedno)
la
La musique que j'aime depuis toujours.
начать обучение
Przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
Muzyka, którą kocham od zawsze.
les
Ils viennent d'arriver. Les voitures sont devant la maison.
начать обучение
Przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
Oni właśnie przyjechali. Samochody (te, którymi przyjechali oczywiście, nie jakieś) są przed domem.
un
Je voudrais avoir un chat.
начать обучение
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego nie jest bliżej znany
Chciałabym mieć kota. (jakiegoś, jeszcze nie wiem jakiego)
une
Il a besoin d'une femme.
начать обучение
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego nie jest bliżej znany
On potrzebuje kobiety. (jakiejś)
des
As-tu des livres à prêter?
начать обучение
Gdy rzeczownik w liczbie mnogiej rodzaju żeńskiego nie jest bliżej znany
Masz jakieś książki do pożyczenia? (jakiekolwiek)
est-ce que
Est-ce que tu m'aimes bien?
начать обучение
zwrot tworzący pytanie ze zdania twierdzącego
Czy mnie lubisz?
ne ... pas
Tu ne m'aimes pas.
начать обучение
zwrot tworzący przeczenie ze zdania twierdzącego
Ty mnie nie kochasz.
ne ... que
Je ne suis qu'un homme.
начать обучение
Ten zwrot użyty przy czasowniku oznacza "tylko".
Jestem tylko człowiekiem.
n'
Je n'ai pas d'argent.
начать обучение
Skrócona forma od ne - używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Nie mam pieniędzy.
en
J'ai besoin de la maison. J'en ai besoin.
начать обучение
Zaimek rzeczowny (zastępujący rzeczownik). Rzeczownik przez niego zastępowany stanowi dopełnienie czasownika, który łączy się z przyimkiem "de". Np. avoir besoin de - potrzebować.
Potrzebuję domu. Potrzebuję go.
y
Je pense à la maison. J'y pense.
начать обучение
Zaimek rzeczowny (zastępujący rzeczownik). Rzeczownik przez niego zastępowany stanowi dopełnienie czasownika, który łączy się się z przyimkiem "à". Np. penser à - myśleć o.
Myślę o domu. Myślę o nim.
de
Je viens de Pologne.
начать обучение
wieloznaczne; najczęściej oznacza "z"
Pochodzę z Polski.
à
Je vais à la maison. Je suis à la maison.
начать обучение
wieloznaczne; najczęściej oznacza "w" albo "do"
Idę do domu. Jestem w domu.
l'
Je vais à l'hôtel.
начать обучение
Skrócona forma od le/la - używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
du
Je sors du travail.
начать обучение
de + le
Wychodzę z pracy.
au
Je suis au travail.
начать обучение
à + le
Jestem w pracy.
j'
J'habite en Pologne.
начать обучение
Skrócona forma od je używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Mieszkam w Polsce.
se
Il se lave chaque matin.
начать обучение
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed bezokolicznikiem i czasownikiem w 3 osobie.
On się myje każdego ranka.
te
Est-ce que tu te lève tôt le matin?
начать обучение
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed czasownikiem w 2 osobie liczby pojedynczej.
Czy budzisz się wcześnie rano?
me
Je me sens bien.
начать обучение
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed czasownikiem w 1 osobie liczby pojedynczej.
Dobrze się czuję.
s'
Elle s'appelle Madeleine.
начать обучение
Skrócona forma od se – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Ona nazywa się Magdalena.
t'
Tu t'appelles comment?
начать обучение
Skrócona forma od te – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Jak się nazywasz?
m'
Je m'occupe de la maison.
начать обучение
Skrócona forma od me – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Zajmuję się domem.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.