Czynności – Activités

5  1    30 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
być
Miło tu być.
начать обучение
être
C'est sympa d'être ici.
mieć
Nie mam pieniędzy.
начать обучение
avoir
Je n'ai pas d'argent.
chcieć
Czego chcesz?
начать обучение
vouloir
Qu'est-ce que tu veux?
musieć
Musisz kupić bilet.
начать обучение
devoir
Tu dois acheter un billet.
móc
Możesz mi pomóc?
начать обучение
pouvoir
Est-ce que tu peux m'aider?
dać
Możesz mi dać 5 euro?
начать обучение
donner
Est-ce que tu peux me donner 5 euros?
iść
Chcę iść na piechotę.
начать обучение
aller
Je veux y aller à pied.
lubić
Lubię to.
начать обучение
aimer
Je l'aime.
robić
Co robisz wieczorami?
начать обучение
faire
Qu'est-ce que tu fais le soir?
wiedzieć
Nie wiem.
начать обучение
savoir
Je ne sais pas.
szukać
dowolnego wyjścia z budynku
Szukam wyjścia.
начать обучение
chercher
Je cherche une sortie.
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
начать обучение
manger
Je voudrais manger quelque chose typique de cette région.
pić
Napijesz się wina?
начать обучение
boire
Veux-tu boire du vin?
spać
Śpij dobrze.
начать обучение
dormir
Dors bien.
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
начать обучение
visiter
Demain, nous visiterons la vieille ville.
dostawać
Lubię dostawać prezenty.
начать обучение
recevoir
J'aime recevoir des cadeaux.
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
начать обучение
utiliser
Notre programme est facile à utiliser.
widzieć
Byłem wczoraj w barze i cię nie widziałem.
начать обучение
voir
J'ai été au bar hier et je ne t'ai pas vu.
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
начать обучение
venir
Tu viens d'où?
mówić
Mówisz po angielsku?
начать обучение
parler
Est-ce que tu parles anglais?
rozmawiać z kimś
Chcę rozmawiać z szefem.
начать обучение
parler
Je voudrais parler avec le chef.
powiedzieć coś komuś
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
начать обучение
dire
Je veux te dire quelque chose seul à seul.
kosztować
Ile kosztuje to piwo?
начать обучение
coûter
Combien coûte cette bière?
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
начать обучение
acheter
Je voudrais acheter une bouteille d'eau.
płacić
Kto za to zapłaci?
начать обучение
payer
Qui va payer pour cela?
pożyczać
pożyczyć coś od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
начать обучение
emprunter
emprunter quelque chose de quelqu'un
Est-ce que je peux emprunter ton livre?
pożyczać
pożyczyć komuś coś
Nie pożyczę ci mojej szczoteczki do zębów.
начать обучение
prêter
prêter quelque chose à quelqu'un
Je ne te prêterai pas ma brosse à dents.
zamykać
Możesz zamknąć okno?
начать обучение
fermer
Peux-tu fermer la fenêtre?
otwierać
O której otwiera się bank?
начать обучение
ouvrir
À quelle heure la banque s'ouvre-t-elle?
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?
начать обучение
regarder
Aimes-tu regarder les films?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.