neuro wykład 4,5

 0    29 карточки    kbednarkiewicz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
orientacja allopsychiczna
начать обучение
świadomość miejsca, czasu, przestrzeni i sytuacji własnej
orientacja autopsychiczna
начать обучение
orientacja (świadomość) co do własnej osoby, własnych stanów psychicznych
próba palec - nos
начать обучение
acjent musi dotknąć palcem wskazującym czubka swojego nosa; ma dużą wartość diagnostyczną np. uszkodzeniu móżdżku, w których obserwujemy drżenie zamiarowe uniemożliwiające dokładne wycelowanie i dotknięcie nosa
próba pięta - kolano
начать обучение
wykonuje się w pozycji leżącej; pacjent stara się trafić piętą do kolana drugiej kończyny
dysfonia
начать обучение
osłabienie głosu z powodu zaburzenia normalnego jego wytwarzania; przyczyny np. zapalenie krtani, guzki śpiewacze
trofika (bad kończyn)
начать обучение
zespół procesów fizjologicznych zapewniających tkankom normalną czynność oraz zachowanie właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych
próba Romberga (stanie i chodzenie)
начать обучение
służy do badania zborności ruchów - podejrzenie uszkodzenia móżdżku bądź sznurów tylnych rdzenia kręgowego
tomografia
начать обучение
zbiorcza nazwa metod diagnostycznych mających na celu uzyskanie obrazu przedstawiającego przekrój przez ciało lub jego część
ultrasonografia = USG
начать обучение
metoda diagnostyczna - obraz przekroju badanego obiektu; wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków
hematologia
начать обучение
dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego, a także dziedzina naukowa zajmująca się badaniami z tego zakresu w stanach zdrowia i choroby
badanie przesiewowe
начать обучение
rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nieposiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby
test diagnostyczny
начать обучение
zakłada konkretną diagnozę zaburzenia
prozodia
начать обучение
brzmieniowe właściwości mowy nakładające się na głoskowy, sylabiczny i wyrazowy ciąg wypowiedzi; należą do nich akcent, intonacja i iloczas
praksja
начать обучение
zdolność wykonywania złożonych ruchów celowych
krwiak nadtwardówkowy
начать обучение
nagromadzenie wynaczynionej krwi pomiędzy kością czaszki lub kręgosłupa a oponą twardą
krwotok podpajęczynówkowy
начать обучение
krwawienie do przestrzeni podpajęczynówkowej, która znajduje się między pajęczynówką a oponą miękką mózgu; występuje niespodziewanie, zwykle z powodu pękniętego tętniaka mózgu, lub jako skutek urazu głowy
zespół móżdżkowy (zespół cerebelarny)
начать обучение
w uszkodzeniu móżdżku, objawiający się zaburzeniami chodu oraz niezbornością ruchową (ataksja); często występuje skandowana mowa, drżenie zamiarowe, oczopląs, obniżone napięcie mięśniowe
uraz kontaktowy
начать обучение
bezpośrednie uderzenie w głowę
uraz bezwładnościowy
начать обучение
uraz związany z nagłą zmianą prędkości np. krwiaki podtwardówkowe
obrzęk mózgu
начать обучение
nadmierne zwiększenie objętości wody w tkance lub wzrost objętości krwi w naczyniach z powodu zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego
otępienie (dementia)
начать обучение
powodowane uszkodzeniem mózgu znaczne obniżenie się sprawności umysłowej
logorea
начать обучение
patologiczne szybkie i bezładne wypowiadanie się; słowotok
parafazja
начать обучение
zaburzenie mowy polegające na zachowaniu zdolności płynnego mówienia przy równoczesnym przekręcaniu wyrazów lub używaniu niewłaściwych (afazja Wernickego i transkorowa czuciowa)
eferentny
начать обучение
odprowadzający
aferentny
начать обучение
doprowadzający, dośrodkowy
akinezja
начать обучение
bezruch, całkowite odrętwienie; stan pojawiający się w przypadku uszkodzeń układu pozapiramidowego; w tym stanie nie odczuwa ani bólu, ani strachu
układ limbiczny
начать обучение
układ struktur korowych i podkorowych mózgu, biorący udział w regulacji zachowań emocjonalnych oraz niektórych stanów emocjonalnych
choroby układu pozapiramidowego
начать обучение
Parkinsona, Drżenie samoistne, Pląsawica, Dystonia, Choroba tików, Zespół niespokojnych nóg
objawy nieswoiste (wieloznaczne)
начать обучение
nie są przypisane na stałe danej chorobie; występując w obrębie licznych jednostek nozologicznych nie przesądzają o rozpoznaniu, ukierunkowują diagnostykę i różnicowanie

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.