neuro wykład 13

 0    12 карточки    kbednarkiewicz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności)
начать обучение
wiele współwystępujących infekcyjnych i nowotworowych schorzeń rozwijających się na skutek ciężkiego uszkodzenia (zniszczenia limfocytów) i brakiem wytwarzania mechanizmów obronnych chroniących organizm przez czynnikami pochodzenia zew. i wew.
dyzatria
начать обучение
zaburzenie emisji dźwięków wskutek zaburzeń ruchowych; aparat artykulacyjny nie działa ruchowo
afonia
начать обучение
zaburzona emisja głosu wskutek defektów krtani
jąkanie
начать обучение
zaburzenie rytmu mowy, w którym wypowiedź jest przerywana zawahaniami, powtórzeniami i przedłużeniami brzmienia słów - deficyty w sferze ruchu (rytmiki)
dyslalia
начать обучение
zaburzenia mowy polegające na nieprawidłowej realizacji fonemów; spowodowane wadami w ukształtowaniu lub uszkodzeniu peryferyjnych organów artykulacyjnych (wargi, zęby, język, podniebienie)
logopedia
начать обучение
nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie; a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy
neurologopedia
начать обучение
obszar logopedii skoncentrowany na diagnozowaniu i terapii osób z uszkodzeniami neurologicznym - ośrodkowo uwarunkowane zaburzenia mowy i języka
rotacyzm
начать обучение
jest to zjawisko fonetyczne polegające na przejściu określonej głoski w określonej pozycji w głoskę r
seplenienie=sygmatyzm
начать обучение
wada wymowy zaliczana do dyslalii; nieprawidłowa wymowa niektórych głosek; często ma podłoże psychiczne - wyniki lęku
fonetyka
начать обучение
badanie dźwięków mowy ludzkiej (głosek) od strony ich artykulacji, ich cech fizycznych, ich odbierania, reakcji, jakie owe głoski wywołują w psychice
syntaktyka
начать обучение
dział językoznawstwa, który zajmuje się budową wypowiedzeń (funkcje wyrazów w zdaniu, zależności między wyrazami, szyk wyrazów)
zespół łamliwego chromosomu X
начать обучение
zaburzenia rozwoju umysłowego, nieśmiałość, utrudniony kontakt wzrokowy, obniżone napięcie mięśniowe, objawy zbliżone do ADHD i autyzmu,

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.