словарь английский - турецкий

English - Türkçe

exchange на турецком языке:

1. değişim değişim


Peter kendisindeki değişimi fark etmeye başladı.
Ömer, değişim programından şimdilik memnun.

Турецкий слово "exchange«(değişim) встречается в наборах:

İngilizce Kelimeler: En Önemli 1000 İsim 601 - 625

2. değiştirmek değiştirmek


Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.