словарь английский - польский

English - język polski

parrot на польском языке:

1. papuga papuga


Ta papuga umie mówić.
Irene Pepperberg, uczona z Northwestern University, odkryła, że papuga nie tylko umie imitować ludzi, ale i uczy się znaczenia słów.

Польский слово "parrot«(papuga) встречается в наборах:

Świat Zwierząt - The World of Animals
Part one; D czasowniki + kilka innych;)
Dominik Steps plus 4 Unit 5 Słówka 2
Lekcja 22 Moje nowe zwierzątko domowe
Niektóre nazwy ptaków po angielsku